Tjänsten är tillsatt

Smarteq Wireless söker CFO


Smarteq utvecklar, marknadsför och säljer antenner och antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet i en alltmer trådlös värld. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för OEM och eftermarknad. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Europa och Asien. Smarteq har 21 anställda, marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler i cirka 30 länder. Smarteqs B-aktie handlas på First North, Remium är Certified Adviser.


Arbetsuppgifter

Du ansvarar för bolagets redovisning, dvs. kvartalsrapporter, årsredovisning etc. och kommer också agera sekreterare på styrelsemöten.

Du arbetar med bolagets finansiering och hanterar alla bankkontakter inkl valutaexponering.

Du samarbetar mycket nära Smarteqs revisorer.


Utbildning/bakgrund

Du är civilekonom eller motsvarande.

Du har arbetat i motsvarande befattning i ett utvecklingsbolag under några år. Du är van vid en expansiv och entrepenörsstyrd miljö och är således van att arbeta både högt och lågt. Du har tidigare arbetat mycket nära affärsverksamheten där det ställts krav på en gedigen förståelse kring affären men också på kvalitetsorientering och noggrannhet.


Personliga egenskaper

Du har ett högt engagemang, motiverar dig hårt för att nå dina mål och är beredd på fortsatt karriär.

Du är affärsmässig och förstår och tillämpar företagsekonomiska principer, fokuserar på kostnader, vinst, marknad etc.

Du är kreativt lagd, hittar nya angreppssätt och är inte bunden av traditionella utgångspunkter.

Du är skicklig på analys och problemlösning.

Du är kvalitetsorienterad.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.