Tjänsten är tillsatt

VISI System AB söker senior systemutvecklare med konsultprofil


VISI System AB har specialiserat sig på att utveckla kostnadseffektiva system för försäkringsbranschen. Genom att kombinera IT-kompetens och försäkringskunnande tillhandahåller vi marknadsledande produkter som förenklar och effektiviserar administration, rådgivning och kommunikation med marknadens olika aktörer. Våra produkter ska vara ett kostnadseffektivt alternativ till egenutvecklade lösningar. VISI System AB vänder sig till alla aktörer som är verksamma inom pensions- och försäkringsfrågor.


Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta som systemutvecklare inom VISI som är ett helägt dotterbolag till Söderberg & Partners. Huvudprodukten Visi är marknadens enda standardsystem, skräddarsytt för att stödja försäkringsrådgivarnas verksamhet.

Du kommer att arbeta med såväl kundanpassningar och integrationer mot VISIs kunders system som med löpande produktutveckling.

Du kommer under perioder att genomföra renodlade konsultuppdrag och då arbeta direkt mot kund.

Allt arbete kommer att ske i nära samarbete med systerbolaget VisiClosetalk som sitter i Göteborg.


Utbildning/bakgrund

Du är civilingenjör med inriktning mot data eller motsvarande.

Du har mellan tre och fem år erfarenhet av arbete som systemutvecklare i .NET miljö. Under minst tre år har du arbetat med utveckling inom liv och pensionsområdet. Du har således kunskap om försäkring och av de produkter och beräkningsmodeller etc. som används inom området.

Du har i tidigare befattningar uppvisat förmåga att arbeta och agera självständigt och en förmåga att snabbt ta till sig nya saker.

Du trivs i en aktivitets- och leveransfokuserad företagskultur och drivs av att utveckla dig och lära dig nya saker.


Personliga egenskaper

Du är kvalitetsorienterad, är observant på mål och fastställd kvalitet och ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du är genuint intresserad av ditt sakområde och håller dig kontinuerligt uppdaterad.

Du är analytiskt lagd och gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du är affärsmässig och koncentrerar dig på kostnader, vinst, marknader och nya affärsmöjligheter.

För att trivas och lyckas hos VISI är det centralt att du är uthållig och har förmåga att arbeta effektivt och ihärdigt även under press. Du har också ett högt engagemang och motiverar dig hårt för att nå dina mål.


Ytterligare upplysningar erhålles av Karin Nilson på Qsearch, tel 070-492 89 98.