Tjänsten är tillsatt

Marknadschef


NPG Life & Pension Sweden AB är en del av NPG Wealth Management, en internationell företagsgrupp för finansiella tjänster, ägt till 85% av J.C. Flowers & Co. LLC och 15% av Delta Lloyd/Aviva Group.

På den svenska marknaden marknadsförs idag två av NPG-koncernens försäkringsbolag, Altraplan Luxemburg samt Gibraltarbaserade Vestalife.

Via försäkringsförmedlare erbjuder vi innovativa och kundvänliga sparprodukter i samarbete med några av marknadens ledande fondförvaltare, banker och fondkommissionärer.

NPG Life & Pension Sweden har funnits i Sverige sedan 1993, med kontor i Stockholm och Sundsvall, för att ge förstklassig service till svenska kunder och försäkringsförmedlare."


Arbetsuppgifter

Du kommer att ha ansvar för bolagets försäljning i Sverige och för att etablera bolagets försäljning i Norge. Du kommer att aktivt delta i arbetet med produktutveckling.

I rollen som marknadschef har du personalansvar och budgetansvar för hela försäljningsverksamheten.

Du har ansvar för bolagets egna marknadsföringsaktiviteter som kundträffar och liknande evenemang liksom för annonsering och sponsorförfrågningar.

Du kommer att agera som bolagets representant vid kundevenemang, konferenser, mässor och ha kontakt med myndigheter och departement.

Som marknadschef arbetar du utåtriktat och har mycket kontakt med de större förmedlarbolagen liksom ansvar för vissa "key accounts".


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen.

Du har arbetat med försäljning av produkter och tjänster inom Livförsäkring och pensionslösningar.

En förutsättning är att du har goda kunskaper om finansiella marknader och dess produkter och tjänster.

Ett krav är att du har arbetat i en säljande roll och har dokumenterat goda försäljningsresultat.

Det är meriterande om du har ledarerfarenhet.


Personliga egenskaper

Du en person som motiverar dina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften.

Du är övertygande i ditt sätt och kan påverka andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende.

Du uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Du ska förstå och tillämpa affärsmässiga och företagsekonomiska principer. Fokusera på kostnader, vinst, marknader och nya affärsmöjligheter etc.

Du är handlingsinriktad, beredd att fatta beslut, ta initiativ och starta aktiviteter.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.