Tjänsten är tillsatt

Wassum söker Administratör till Värdepappersbolaget


Wassum har lång erfarenhet inom pensions- och kapitalförvaltningsområdet och anlitas av institutionella uppdragsgivare. Vi verkar mellan de institutioner som har ansvar för kapital och de kapitalförvaltare som förvaltar medlen. Wassum bistår institutionella kapitalägare genom ett nära och långsiktigt samarbete där syftet är att uppnå bättre resultat i deras portfölj, produkt, koncept eller affär. Wassums specialistkompetens ska förbättra resultatet genom att bidra till att skapa extra värden, effektivisera verksamheten och genom att identifiera, beskriva och hantera olika typer av risker.

Wassum har 35 anställda och huvudkontor i Stockholm.


Arbetsuppgifter

Planering och genomförande av fondhandel i hela världen, inklusive betalningar. Genomgång och diskussioner om administrativa rutiner med respektive fondbolag. Underhåll av VPs interna rutiner. Månatlig andelsavstämning med fondbolagen och daglig kurssättning. Hantering av corporate actions. Kvartalsvis avgiftsuttag och kvartalsvis återföring av återbetalt förvaltningsarvode. Ständigt förbättringsarbete, när det gäller rutiner och system


Utbildning/bakgrund

Du ska vara Gymnasieekonom eller motsvarande.

Du ska ha minst 2 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom fondverksamhet eller värdepappersrörelse.


Personliga egenskaper

Du ska förstå de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och hålla dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du ska vara observant på mål och fastställd kvalitet samt se till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du ska arbeta ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press liksom förbli lugn och stabil och behärska situationen.

Du ska vara lyhörd och smidig i umgänget med andra, visa respekt och ha lätt för att samarbeta.

Du ska kunna organisera resurser, planera aktiviteter, sätta upp tidsramar och följa upp planer


Då urval och intervjuer kommer att ske löpande är du välkommen med din ansökan snarast möjligt. Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.