Tjänsten är tillsatt

Wassum söker Senior Analytiker


Wassum har lång erfarenhet inom pensions- och kapitalförvaltningsområdet och anlitas av institutionella uppdragsgivare. Vi verkar mellan de institutioner som har ansvar för kapital och de kapitalförvaltare som förvaltar medlen. Wassum bistår institutionella kapitalägare genom ett nära och långsiktigt samarbete där syftet är att uppnå bättre resultat i deras portfölj, produkt, koncept eller affär. Wassums specialistkompetens ska förbättra resultatet genom att bidra till att skapa extra värden, effektivisera verksamheten och genom att identifiera, beskriva och hantera olika typer av risker.

Wassum har 35 anställda och huvudkontor i Stockholm.


Arbetsuppgifter

Rollen innebär i huvudsak att utvärdera fonder genom analys av förvaltarorganisation, team, investeringsprocess, riskhantering, avkastningsanalyser, fondstruktur etc.

I uppgiften ligger att identifiera och bedöma de faktorer som anses skapa resultat i förvaltningen genom att identifiera och beskriva succéfaktorer likväl som brister och risker.

Tjänsten innebär även att löpande följa upp och analysera händelser, förändringar och investeringsbeslut kopplade till de produkter man närmast har ansvar för inom gruppen.

Det är viktigt att du utgår från kundernas behov och den nytta och det värde bolagets analys kan tillföra dem.

Centralt är att du har stor förståelse för kundernas problem och utgångspunkter.


Utbildning/bakgrund

Du har en Civilekonomexamen eller motsvarande.

Du har minst 3 års erfarenhet av liknande arbete inom förvaltaranalys.

Meriterande är erfarenhet av arbete med kapitalförvaltning.

Det är bra om du har kunskap och erfarenhet av alternativa investeringar samt pensioner och pensionsförvaltning.

Du kan föra dig i alla sammanhang, är van vid att arbeta utåtriktat och har erfarenhet av kontakt med institutionella investerare.Personliga egenskaper

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du skriver klart och koncist och anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Du är handlingsinriktad och beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt för att samarbeta.

Du motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen liksom visar entusiasm och är inriktad på att fortsätta att utvecklas i din yrkesroll.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.