Tjänsten är tillsatt

Evli Fonder AB söker Institutional Sales


Evli Fonder AB är ett svenskt helägt dotterbolag till Evli Bank Plc. Vi hette tidigare Erik Penser Fonder. Vi erbjuder privatkunder och institutioner ett stort urval aktie-, bland- och räntefonder. Evli grundades 1985 och är en oberoende investmentbank som erbjuder kapitalförvaltning, aktiemäkleri, analys samt corporate finance-tjänster. Koncernen har cirka 280 anställda med verksamhet i Finland, Sverige, Ryssland, Estland och Litauen. Bolaget ägs i huvudsak av dess anställda och grundare. Läs mer om oss och vår verksamhet på www.evli.com


Arbetsuppgifter

Din uppgift är att sälja bankens fonder direkt till Institutionella investerare och till privatkunder genom olika säljkanaler.

Du ska planera, organisera och utveckla fondförsäljningen genom tredjepartsdistributörer.

I rollen ingår att bearbeta och stötta de olika distributörerna bland annat genom att aktivt delta på kundträffar, mässor och seminarier runt om i landet.

Tjänsten innebär också att marknadsföra fonderna internt och att få bankens medarbetare att sälja fonderna i större utsträckning än idag liksom att se över fondutbudet och bidra i arbetet med produktutveckling.


Utbildning/bakgrund

Du har Civilekonomexamen eller motsvarande

Du har minst fem års arbetslivserfarenhet och har tidigare arbetat med försäljning av finansiella produkter och tjänster.

Ett krav är att du har dokumenterat goda försäljningsresultat och ett bra nätverk i den finansiella sektorn.

Det är bra om du är van vid att ha kontakt med Institutionella investerare och kan föra dig i alla sammanhang.

Meriterande är goda kunskaper om räntemarknad och räntebärande instrument.

Du är van vid att hålla presentationer och är en duktig kommunikatör.


Personliga egenskaper

Du kan organisera resurser och planera aktiviteter liksom sätta upp tidsramar och följa upp planer.

Du är kvalitetsorienterad genom att vara observant på mål och fastställd kvalitet och ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du kan uttrycka dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Du är handlingsinriktad och är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Du är uthållig och arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Det är viktigt att du förblir lugn, stabil och behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.