Tjänsten är tillsatt

Danske Capital söker Portfolio Manager


Danske Bank är en av Nordens största finanskoncerner. I Sverige består vi av 16 provinsbanker med gemensamma specialistenheter och administrativa enheter. Våra kunder möts av ett tydligt lokalt engagemang, korta beslutsvägar och ett flexibelt nytänkande i vissa bankprodukter. Vi har kraften att tänka nytt och vi gör det gärna tillsammans med dig som lockas av utmaningar och som har den kapacitet, handlingskraft och det inre driv som krävs.

Danske Capital är bankens division inom Kapitalförvaltning. Förvaltningen omfattar olika tillgångsslag och består av både fonder och diskretionära uppdrag.

Är du den vi söker kan vi lova en mycket utvecklande framtid.


Arbetsuppgifter

Du har ansvar för den långa ränteförvaltningen som omfattar såväl Obligationsfond som diskretionära uppdrag. Med din kunskap och erfarenhet bidrar du till hela ränteförvaltningen.

Du arbetar både med att utveckla relationen med befintliga kunder liksom bearbetar nya potentiella kunder inom ränteförvaltning.

Du ingår i ett team bestående av två personer som tillsammans sköter Ränteförvaltningen idag. Ni ska kunna komplettera och avlasta varandra i det dagliga arbetet.


Utbildning/bakgrund

Du har minst 5 års erfarenhet från arbete på räntemarknaden.

Det krävs att du har goda kunskaper och förståelse för marknadens allmänna funktion samt för prissättning och handel i relevanta instrument.

Du bör ha erfarenhet av portföljförvaltning och/eller analys inom ränteförvaltning.

Det är bra om du har kunskap och insikt om Riksbankens penningpolitik samt om värdering av företagsobligationer.


Personliga egenskaper

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar liksom gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Du motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen liksom visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.