Tjänsten är tillsatt

Produktaktuarie


AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga tjänstepensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. AMF förvaltar 370 miljarder kronor (2010-12-31) åt cirka 3,9 miljoner sparare. AMF är ett av Sveriges ledande pensionsbolag och en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. AMF har bara ett kontor och cirka 300 medarbetare. AMFs värdeord är enkelt, tryggt och mänskligt. Därför är ömsesidig respekt, intern öppenhet, tydligt ledarskap och arbetsglädje viktigt i vår företagskultur. AMF ägs till lika delar av LO och Svenskt Näringsliv. Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att AMFs vinster i sin helhet tillfaller spararna.


Arbetsuppgifter

AMF söker en ny medarbetare till deras aktuarieavdelning, Stab Aktuarie. Tjänsten omfattar primärt arbete med bolagets försäkringsprodukter, t.ex. produktutveckling, samt försäkringsteknisk analys – främst inom traditionell försäkring men även inom fondförsäkring.

Stab Aktuarie har en mycket central roll inom AMF och deras aktuarier är djupt involverade i framtagandet av nya produkter och andra affärskritiska projekt. En aktuarie på AMF får jobba med ett brett spektrum av arbetsuppgifter, vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter. Att vara aktuarie inom AMF innebär ett utåtriktat arbete med många kontaktytor, framförallt internt. Som aktuarie kan du i hög grad påverka de egna arbetsuppgifterna och du deltar på ett påtagligt sätt i utvecklingen av bolagets affär. AMF är dessutom just nu inne i en spännande utvecklingsfas vilket erbjuder mycket intressanta utmaningar, inte minst för deras aktuarier.


Utbildning/bakgrund

Flerårig erfarenhet av aktuariellt arbete varav minst 3 års erfarenhet av traditionell försäkring.

Du har en avslutad examen i matematisk statistik, matematiklinjen eller i teknisk fysik med inriktning matematisk statistik.


Personliga egenskaper

Som person är du analytisk, ansvarstagande och flexibel. Då en stor del av utvecklingsarbetet sker i projektform ska du vara utåtriktad och van att arbeta både självständigt och i team. En god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift är också något AMF värdesätter.

AMF sitter i trevliga lokaler på Klara Södra Kyrkogata 18 i centrala Stockholm.


Ytterligare upplysningar erhålles av Karin Nilson på Qsearch, tel: 0704-928998