Tjänsten är tillsatt

Regionsansvarig Region Öst


ODIN Fonder är en mindre men väl etablerad fondförvaltare som startades 1990. Vårt mål är att skapa bra förvaltningsresultat och starka kundrelationer genom ett långsiktigt och konsekvent arbete.
Vi är en värdefokuserad aktiefondsförvaltare med en tydlig och aktiv förvaltningsstrategi. Ett flertal av våra fonder är bland marknadens bästa. Detta är vi mycket stolta över.


Arbetsuppgifter

Befattningen Regionansvarig Region Öst innebär självständigt aktivitets, försäljnings och resultatansvar för målgruppen, både avseende befintliga och nya kunder.

Du planerar, genomför och följer upp ditt arbete. Det ingår i ansvaret att analysera vilka aktiviteter, tjänster och produkter som passar bäst in hos kunder utifrån dennes affärsmodell och prioritering. Det är ditt ansvar att lägga tid på att verkligen förstå den aktuella kundens affärsverksamhet och unika behov.

Du kommer att samarbeta nära Odins analytiker och det är vanligt med sambesök. Överlag samarbetar samtliga funktioner inom företaget nära varandra med kundens och Odins bästa för ögonen i alla lägen.

Kunderna är försäkringsbolag, banker, försäkringsförmedlare och institutioner som exempelvis fristående sparbanker, eller högskolor. I vissa fall kan kunden också vara privatpersoner.

Regionsansvaret innebär ansvar för:
Delar av Stockholm
Västmanland
Södermanland
Gotland
Uppsala
Örebro
Östergötland.

Du kommer att tillbringa drygt 10 dagar per månad på fältet och har tillgång till egen bil.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt om du har en högskoleexamen. Gärna inom ekonomi eller juridik.

Du har en mycket god kunskap om den finansiella sektorn och dess produkter. Det innebär en djup kunskap inom fond och förvaltning förenat med ett genuint intresse. Har du erfarenhet från större finansiella organisationer är det meriterade. Det är ett önskemål med ett eget nätverk i regionen.

Du kan arbeta som säljare inom fondbranschen med tredjepartsdistribution, förmedlarkontakt på ett försäkringsbolag, förmedlare, säljare eller KAM inom livförsäkring, företagssäljare eller privatsäljare inom bank eller motsvarade erfarenhet.

Du skall kunna styrka faktiska försäljningsframgångar.

Du har i tidigare befattningar uppvisat ett högt driv och en vilja att upprätthålla en hög aktivitetsnivå över tid. Detta förenat med samarbetsförmåga genom att på ett klokt sätt samverka med kollegor för att använda den samlade kunskap och erfarenhet som finns för att gynna försäljningen och affärsverksamheten på lång sikt.


Personliga egenskaper

Påverkar andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende. Du brinner för att göra affärer.

Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och vilja att lyckas.

Organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta. Social och aktivt nätverkande.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel: 0705-93 87 66.