Tjänsten är tillsatt

PwC söker senior konsult inom Pension


Idag vet de flesta att PwC är Sveriges största och ledande företag när det gäller revision, redovisning och rådgivning. Vi är också en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Dels för att våra 66 000 klienter ger dig och alla våra medarbetare tillgång till både spännande och samhällsviktiga uppdrag. Dels för att du får chansen att arbeta och utvecklas sida vid sida med några av landets vassaste specialister.

Inom Tax på PwC arbetar ca 300 medarbetare runt om i Sverige med nationell och internationell beskattning. Vi har en bred specialistkompetens inom ett antal skatteområden som personbeskattning, internprissättning, indirekta skatter, transaktionsrelaterad skatterådgivning, fastighetsbeskattning och beskattning av fåmansföretag och deras ägare. Bland våra uppdragsgivare återfinns kunder som består av såväl multinationella bolag som små och medelstora företag. Vi verkar i ett globalt nätverk som består av bl.a. 23 000 skatterådgivare och vi finns representerade i fler än 150 länder.


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i PwC:s pensionsgrupp inom Tax/HRS. Gruppen består av åtta konsulter och erbjuder svenska och multinationella företag tjänster inom området tjänstepension.

Du är projektledare för olika team och leder projekt liksom arbetar självständigt med uppdrag.

Teamen som utgörs av specialister på PwC sätts samman utifrån varje kunduppdrags specifika behov.

Exempel på konsultuppdrag som du projektleder är: utredningar av olika tryggandeformer,
beräkningar i form av pensionsskuldberäkningar, förmåns- och kostnadsberäkningar samt analyser, tolkning av pensionspolicys och individuella chefspensionsavtal såväl inom ramen för fristående uppdrag som inom ramen för transaktionsuppdrag.

Bland arbetsuppgifterna ingår att ta fram informations- och utbildningsmaterial samt att ge rådgivning kring redovisnings- och skattefrågor inom pensionsområdet på ett övergripande plan.

En stor del av tiden arbetar du utåtriktat och har mycket kundkontakt.

I ditt ansvar ingår att utveckla befintliga relationer liksom att etablera nya kundrelationer och identifiera och skapa nya affärsmöjligheter.


Utbildning/bakgrund

Du har en relevant akademisk examen. Det är meriterande med kunskap och erfarenhet av arbete med svensk och internationell redovisning av pensioner (IFRS/IAS eller US GAAP).

Du har minst några års erfarenhet av arbete med projektledning inom det finansiella området.

En förutsättning är att du har arbetat med Tjänstepension och har intresse och goda kunskaper inom området.

Det är en fördel om du har konsulterfarenhet.

Du är van att arbeta utåtriktat och är skicklig på att hantera och utveckla kundrelationer.


Personliga egenskaper

Du är strukturerad och organiserar resurser och planerar aktiviteter liksom sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Du har lätt för att se samband och analysera frågor liksom för att göra systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du är positiv och tar dig gärna an nya utmaningar. Du stimuleras av komplexa situationer, är kreativ och presenterar nya och annorlunda lösningar på arbetsrelaterade problem.

Du är bra på att samarbeta, är flexibel och anpassar dig lätt till nya eller förändrade krav och förutsättningar.

Du är engagerad och arbetar hårt för att nå uppsatta mål och skapa bra resultat.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.