Tjänsten är tillsatt

BNP Paribas Cardif Nordic AB söker aktuarie till kontoret i Stockholm


BNP Paribas Cardif utgör försäkringsverksamheten inom den franska bankkoncernen BNP Paribas, en av Europas ledande aktörer inom bank- och finanstjänster. BNP Paribas Cardif bedriver idag verksamhet i 37 länder och har närmare 90 miljoner försäkringstagare. BNP Paribas Cardif Nordic AB har varit verksamt på den skandinaviska marknaden sedan år 2000 och är moderbolag till de två försäkringsbolagen BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, med filialer i Norge och Danmark. Försäkringsbolagen bedriver även gränsöverskridande verksamhet i Finland. BNP Paribas Cardif Nordic AB med dotterbolag har idag ca 100 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark och växer kontinuerligt för att kunna tillgodose våra samarbetspartners behov. För mer information se www.bnpparibascardif.se och www.bnpparibascardif.com.


Arbetsuppgifter

Tjänsten som Aktuarie på BNP Paribas Cardif Nordic AB är en mycket central roll med många externa och interna samarbeten. Då företagets styrka är att ta fram unika och kundanpassade lösningar är du som aktuarie en viktig part i företagets alla erbjudanden. Du har därför stort inflytande och insyn i allt från offertarbete, produktutveckling och framtagande av nya erbjudanden.

Du driver prissättningsprocesser i nära samarbete med säljavdelningen. Du är delaktig i produkt- och marknadsutveckling för att kundanpassa samt tar fram och lanserar nya erbjudanden. Vidare så innebär tjänsten ett tätt samarbete med bolagets aktuarier, försäljnings- och marknadsavdelningen, produktspecialister, ekonomi samt företagets jurister.

Tjänstens innehåll kan komma att anpassas till viss del beroende på vilken kandidat som blir aktuell för tjänsten.


Utbildning/bakgrund

Du har en examen inom matematisk statistik, civilingenjörsexamen eller motsvarande.

Det är starkt meriterande om du har läst aktuarieprogrammet och/eller är Diplomerad aktuarie.

Det är ett krav att du har arbetat i minst två år som aktuarie i försäkringsverksamhet samt att du har goda kunskaper i Access eller annan databashanterare.

Då engelska är koncernspråk är det en förutsättning att du är flytande i engelska i tal och skrift.

Det är en merit om du har arbetat med personriskförsäkring och en fördel om du har erfarenhet av återförsäkring.


Personliga egenskaper

Du har utpräglade analytiska färdigheter och är duktig på problemlösning. Vidare så förstår du och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer samt fokuserar på kostnader, vinst, marknader och nya affärsmöjligheter.

Du är kvalitetsmedveten och ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Det är viktigt att du är stabil och uthållig samt arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång och i pressade situationer.


Ytterligare upplysningar erhålles av Karin Van Egeraat, tel 0704-928998 eller av Helena Pettersson, tel 0705-938766 på Qsearch AB.