Tjänsten är tillsatt

Willis söker Senior Account Manager till avdelningen Major Accounts i Stockholm


Willis är ett av världens ledande företag inom Risk Management och Försäkringsförmedling med huvudkontor i London. Globalt är vi ca 20 000 anställda och finns representerade i 120 länder. I Sverige är vi 130 medarbetare med kontor i Stockholm (HK), Göteborg, Malmö, Örebro och Karlstad. Våra kunder finns inom såväl svenska och internationella företag som offentlig sektor. Besök gärna vår hemsida www.willis.se för ytterligare information om oss.


Arbetsuppgifter

Som Senior Account Manager blir du en av våra experter inom risktransferering avseende VD- och Styrelseansvar, Förmögenhetsbrott samt Konsultansvar.
Rollen medför ett helhetsansvar för specifika kunder gällande leverans av vårt totala kunduppdrag inklusive lönsamhetsansvar på kundnivå. Du skall, tillsammans med kundteamet, säkerställa att vi uppfyller våra uppdragsåtaganden. Du ansvarar därigenom för att vi upprätthåller rätt kvalité och servicenivå för våra levererade tjänster. Du ansvarar även för kampanjer och cross selling avseende dina befintliga kunder. Utöver detta kommer Du att stödja vår försäljningsprocess genom att medverka vid kundpresentationer och prospektering. Du skall även vara intresserad av att självständigt leda försäljningsprocesser mot nya kunduppdrag.
För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter i internationell miljö.


Utbildning/bakgrund

Du är jur. kand.

Du har erfarenhet av självständigt kundansvar. Du bör ha minst 3-5 års erfarenhet från Advokatbyrå, Management konsultbyrå, Finansiella sektorn eller Försäkring. Du är van att bemöta och föra diskussioner med beslutsfattare på hög nivå. Du känner dig bekväm med engelska och är duktig på både muntlig och skriftlig skriftlig kommunikation.


Personliga egenskaper

Du har mycket goda kommunikationsegenskaper med fokus på att kunna inspirera, engagera och skapa förtroende på alla nivåer inom en organisation.
Du är kund- och säljorienterad med goda sociala egenskaper.
Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer och strävar efter att se nya affärsmöjligheter.

Du har ett högt engagemang, motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen, visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.

Du har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse.

För rätt person kan vi erbjuda följande:
• En av marknadens mest utmanande tjänster, men också en av de mest stimulerande och utvecklande
• God ersättningsnivå som står i proportion till tidigare erfarenhet och kompetens
• Mycket betydelsefull roll i ett bolag och region under tillväxt
• Karriärmöjligheter i en stor internationellt verksam koncern
• Moderna lokaler centralt i Stockholm.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på tel: 0707-72 77 11 eller Karin Nilson på tel: 070-492 89 98.