Tjänsten är tillsatt

Willis söker en erfaren Client Advocate till avdelningen Major Accounts i Stockholm


Willis är ett av världens ledande företag inom Risk Management och Försäkringsförmedling med huvudkontor i London. Globalt är vi ca 20 000 anställda och finns representerade i 120 länder. I Sverige är vi 130 medarbetare med kontor i Stockholm (HK), Göteborg, Malmö, Örebro och Karlstad. Våra kunder finns inom såväl svenska och internationella företag som offentlig sektor. Besök gärna vår hemsida www.willis.se för ytterligare information om oss.


Arbetsuppgifter

Du är den som ansvarar för rekrytering av nya kunder inom vårt Major Accounts Segment. Du ansvarar för säljaktiviteter, kundmöten, offertarbete samt ansvarar för att avtal upprättas och undertecknas. Du äger kundrelationen med ansvar för att skapa långsiktiga kundrelationer och kommer att ha egen försäljningsbudget och tydliga säljmål. Du skall tillsammans med Account Manager upprätta handlingsplan för varje kund med potential för utökad affär. Du skall etablera och vidmakthålla långsiktiga relationer inom den globala Willis koncernen.


Utbildning/bakgrund

Du har högskoleutbildning i juridik, teknik eller ekonomi i kombination med kompletterande utbildningar inom försäkringsområdet, gärna med inriktning mot allmänt ansvar och produktansvar.
Du har dokumenterad erfarenhet av risk- och försäkringsrådgivning i internationellt verksamma företag eller motsvarande erfarenhet, minst 10 år. Du har erfarenhet av konsultativt arbete, förhandlingar och offertarbete samt ett omfattande och inarbetat kontaktnät. Du är van att bemöta och föra diskussioner med beslutsfattare på hög nivå. Du kan sätta dig in i ett företags riskexponering, se vad de har för behov och omsätta det till praktiska lösningar. Du bör ha mycket goda kunskaper i engelska både muntligt och skriftligt.


Personliga egenskaper

Du har mycket goda kommunikationsegenskaper med fokus på att kunna inspirera, engagera och skapa förtroende på alla nivåer inom en organisation.
Du är kund- och säljorienterad med goda sociala egenskaper.
Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer och strävar efter att se nya affärsmöjligheter.

Du har ett högt engagemang, motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen, visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.

Du har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse.

För rätt person kan vi erbjuda följande:
• En av marknadens mest utmanande tjänster, men också en av de mest stimulerande och utvecklande
• God ersättningsnivå som står i proportion till tidigare erfarenhet och kompetens
• Mycket betydelsefull roll i ett bolag och region under tillväxt
• Karriärmöjligheter i en stor internationellt verksam koncern
• Moderna lokaler centralt i Stockholm.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på tel: 0707-72 77 11 eller Karin Nilson på tel: 070-492 89 98.