Tjänsten är tillsatt

Willis söker Senior Account Manager till avdelningen Commercial i Stockholm


Willis är ett av världens ledande företag inom Risk Management och Försäkringsförmedling med huvudkontor i London. Globalt är vi ca 20 000 anställda och finns representerade i 120 länder. I Sverige är vi 125 medarbetare med kontor i Stockholm (HK), Göteborg, Malmö, Örebro och Karlstad. Våra kunder finns inom såväl svenska och internationella företag som offentlig sektor. Besök gärna vår hemsida www.willis.se för ytterligare information om oss.


Arbetsuppgifter

Som Senior Account Manager för bilhandelssegmentet är du vår motorexpert. Du ansvarar dessutom för att kunna presentera alternativa lösningar för att tillgodose organisationernas och dess medlemsföretags behov av företags- och motorförsäkringsprogram. Du skall även vara väl förtrogen med tilläggsprodukter till medlemsföretagens bilkunder i form av affinitylösningar bl.a. förlängda garantier.
Rollen medför ett helhetsansvar för specifika kunder innebärande leverans av vårt totala kunduppdrag inklusive lönsamhetsansvar på kundnivå. Du skall, tillsammans med kundteamet, säkerställa att vi uppfyller våra uppdragsåtaganden. Du ansvarar därigenom för att vi upprätthåller rätt kvalité och servicenivå för våra levererade tjänster och på så vis bibehåller nöjda kunder. Du ansvarar även för kampanjer och cross selling avseende dina befintliga kunder. Du kommer att arbeta med större företag och möta seniora kundrepresentanter och måste därför känna dig bekväm i allehanda förhandlings- och beslutssituationer. Du kommer att stödja våra Sales Associates i deras säljarbete genom att medverka vid kundpresentationer avseende ackvisition av nya kunduppdrag.


Utbildning/bakgrund

Du är jurist, civilekonom eller har teknisk högskoleutbildning (civilingenjör eller motsvarande) med kompletterande utbildningar inom försäkringsområdet, alternativt annan relevant och dokumenterad erfarenhet inom området.

Du har en gedigen erfarenhet av motorförsäkring och kanske befinner du dig idag i en position som försäkringsförmedlare eller arbetar inom ett försäkringsbolag där du självständigt ansvarar för kunder i egenskap av exempelvis Underwriter eller Account Manager. Du måste ha minst 7-10 års erfarenhet inom försäkringsbranschen med självständigt kundansvar. Du har gedigen erfarenhet av att arbeta för större företagskoncerner, även med internationell verksamhet. Du är van att bemöta och föra diskussioner med beslutsfattare på hög nivå. Du känner dig bekväm med engelska och har inga problem med muntlig eller skriftlig kommunikation. En förutsättning för tjänsten är att du kan registreras som försäkringsförmedlare hos FI.


Personliga egenskaper

Du har mycket goda kommunikationsegenskaper med fokus på att kunna inspirera, engagera och skapa förtroende på alla nivåer inom en organisation.
Du är kund- och säljorienterad med goda sociala egenskaper.
Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.
Du har ett högt engagemang, motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen, visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.
Du är kreativt lagd och har förmågan att presenterar nya och annorlunda lösningar på arbetsrelaterade problem. Hittar nya angreppssätt och är inte bunden av traditionella utgångspunkter.

Du har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse.

Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

För rätt person kan vi erbjuda följande:
• En av marknadens mest utmanande tjänster, men också en av de mest stimulerande och utvecklande
• God ersättningsnivå som står i proportion till tidigare erfarenhet och kompetens
• Mycket betydelsefull roll i ett bolag och region under tillväxt
• Karriärmöjligheter i en stor internationellt verksam koncern
• Moderna lokaler centralt i Stockholm.


Ytterligare upplysningar erhålles av Per Dymér på Qsearch, tel 0702-787668.