Tjänsten är tillsatt

Movestic Livförsäkring söker Säljare


Vi fortsätter ​att tillfredsställa och inspirera, nu som etablerad utma​nare ​​
Movestic startade verksamheten under namnet Moderna Fö​rsäkringar Liv 2002. Då ingick vi i Kinnevikkoncernen vilket starkt präglade hur vi arbetade. I sann entreprenörsanda startade vi i liten skala och sålde sparandeförsäkringar via några utvalda försäkringsförmedlare. Vi kunde snart konstatera att vårt erbjudande var uppskattat och verksamheten etablerades snabbt på bred front.

Vår förmåga att ifrågasätta etablerade sanningar och ta fram innovativa lösningar gjorde oss till en uppstickare i en konservativ och traditionstyngd bransch. Något som värdesattes av både kunder och försäkringsförmedlare samtidigt som det irriterade våra konkurrenter. I och med förvärvet av Aspis Liv 2010 kompletterade vi vårt sparerbjudande med försäkringar som ger skydd vid olycka, sjukdom, behov av vård och bortgång.

Idag fortsätter vi att utmana och inspirera, men nu som en etablerad aktör. Vi ägs av Chesnara plc, ett brittiskt bolag noterat på London Stock Exchange.


Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med försäljning av Movestics samlade produktsortiment gentemot alla förmedlare inkl Max och S & P belägna i de norra regionerna samt till vissa förmedlare i Stockholm.

Du ansvarar självständigt för hela försäljningsprocessen vilket innebär att planera reserutter, boka säljmöten, genomföra säljmöten samt allt efterarbete och merförsäljning. Befattningen innebär en hel del resor, främst över dagen men en övernattning per vecka är normalt.

Du kommer att utgå från kontoret i Stockholm.


Utbildning/bakgrund

Det är en fördel om du har en akademisk examen, men det är inget krav. Det är dock ett krav med IFU diplom eller motsvarande teoretisk plattform. Det är positivt med en generell förvaltningskompetens.

Du har arbetat något eller några år som säljare inom ett livförsäkringsbolag eller motsvarande tid hos en förmedlare.

Personen vi söker är utvecklingsbar och har tidigare visat prov på initiativkraft och kreativitet. Således har vederbörande en förmåga att utveckla och förbättra sitt eget och hela avdelningens arbete kontinuerligt.


Personliga egenskaper

Organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och stabil, behärskar situationen.

Motiverar sig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.

Påverkar andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.