Tjänsten är tillsatt

Remium söker Compliance Officer


Remium är en ledande aktör på kapitalmarknaden för mindre och medelstora bolag.

Remium erbjuder ett komplett utbud av kapitalmarknadstjänster inom Corporate Finance, aktieanalys, aktiemäkleri och kapitalförvaltning.

Drivkraften är att effektivisera kapitalmarknaden för mindre och medelstora bolag och att skapa mervärde för små bolags aktieägare genom att tillhandahålla finansiella tjänster.


Arbetsuppgifter

I rollen som Compliance Officer är din främsta uppgift att stödja bolagets ledning och hela organisationen i regelfrågor inom Remiums olika verksamhetsområden.

Du har ansvar för att planera, organisera och utföra kontroller för att säkerställa att hela verksamheten följer aktuella regelverk.

Du ska planera och genomföra utbildning av medarbetarna inom olika regelområden.


Utbildning/bakgrund

Du har en Jur Kand eller motsvarande.

Du har erfarenhet av arbete med regelfrågor inom värdepappersverksamhet.

Du arbetar/har arbetat som Compliance i bank eller värdepappersbolag eller som jurist/konsult med regelfrågor inom det finansiella området.


Personliga egenskaper

Du är observant på mål och fastställd kvalitet liksom ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du påverkar andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende.

Du analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Du gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer och fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press liksom förblir lugn och stabil och behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.