Tjänsten är tillsatt

Nordnet Bank söker Head of Compliance


The traditional banks, or as we prefer to call them, the “jurassic banks”, represent security and order. These are great values that we should try to represent as well. However, we are moving in a direction that makes our customers perceive Nordnet quite differently. Nordnet shall be perceived as a MODERN, SIMPLE and more ACTIVE bank where the customer is in charge! By keeping these three cornerstones in mind, it’s easy for us to keep a steady direction. Our vision is to become the leading bank for savings in the Nordic countries. So far, 300000+ customers in the Nordic countries have “unbanked themselves”. We are one of the largest brokers measured in number of trades on the Nordic stock exchanges. In the coming years our ambition is to claim that leading position in other bank and pension products as well


Arbetsuppgifter

Du har som Head of Compliance det övergripande ansvaret för gruppens leverans, som framförallt innebär att:
- anpassa verksamheten till aktuella regelverk
- utgöra stöd till bankens ledning och affärsområdesansvariga
- aktivt delta i bankens affärsutveckling med utgångspunkt i aktuella regelverk
- planera och genomföra utbildning av medarbetarna
- genomföra kontroller för att säkerställa att verksamheten följer aktuella regelverk

Du är ansvarig för den centrala Compliancefunktionen. Till din hjälp har du två medarbetare som du har personalansvar för.

Compliance arbetar med regelfrågor inom hela bankens verksamhet vilket inbegriper Bank, Värdepappersrörelse och Försäkringsverksamhet. Banken har utöver verksamheten i Sverige filialer i Norge, Danmark och Finland som också omfattas av Compliancearbetet.

Du rapporterar till bankens styrelse.

Compliance ligger organisatoriskt under företagets ledning och din närmaste chef är bankens VD.


Utbildning/bakgrund

Du har minst 5 års erfarenhet av arbete med regelfrågor med inriktning på värdepappersverksamhet.

Det är bra om du tidigare har arbetat som Compliance eller Jurist i bank eller värdepappersbolag.

Det är en fördel om du har ledarerfarenhet.

Du är bra på att kommunicera både i tal och skrift och är van vid att hålla presentationer och utbildningar.
Personliga egenskaper

För att trivas hos Nordnet är en nyckelegenskap en positiv attityd och att se lösningar snarare än problem. Du har ett övergripande intresse och en förståelse för sparande och värdepapper liksom aktuella regelverk. Du håller dig kontinuerligt uppdaterad inom regelområdet.

Du är bra på att organisera resurser och planera aktiviteter, liksom att följa upp planer.

Du uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer.

Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya eller förändrade krav och förutsättningar.

Du är uthållig och arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.