Tjänsten är tillsatt

Nordnet Bank söker Compliance Officer


The traditional banks, or as we prefer to call them, the “jurassic banks”, represent security and order. These are great values that we should try to represent as well. However, we are moving in a direction that makes our customers perceive Nordnet quite differently. Nordnet shall be perceived as a MODERN, SIMPLE and more ACTIVE bank where the customer is in charge! By keeping these three cornerstones in mind, it’s easy for us to keep a steady direction. Our vision is to become the leading bank for savings in the Nordic countries. So far, 300000+ customers in the Nordic countries have “unbanked themselves”. We are one of the largest brokers measured in number of trades on the Nordic stock exchanges. In the coming years our ambition is to claim that leading position in other bank and pension products as well.


Arbetsuppgifter

Rollen ingår i Bankens centrala Compliancefunktion. Compliance arbetar med hela Nordnets verksamhet och omfattar Bank, Värdepappersrörelse och Försäkringsverksamhet. Förutom verksamheten i Sverige har Nordnet filialer i Norge, Danmark och Finland som också omfattas av Compliancearbetet.

Gruppen kommer att bestå av tre medarbetare varav en är ytterst ansvarig och därmed Head of Compliance.

I rollen ingår att:
- Aktivt arbeta med att anpassa verksamheten till aktuella regelverk
- Utgöra stöd till ledning och affärsområdesansvariga i regelfrågor
- Delta i Bankens affärsutveckling med utgångspunkt i aktuella regelverk
- Planera och genomföra utbildning av medarbetarna
- Planera och utföra kontroller för att säkerställa att verksamheten följer aktuella regelverk


Utbildning/bakgrund

Du har minst några års erfarenhet av arbete med regelfrågor med inriktning på försäkringsverksamhet.

Erfarenhet av motsvarande arbete med inriktning på värdepappersrörelse är meriterande.

Det är en fördel om du tidigare har arbetat som Compliance Officer.

Du är van vid att arbeta utåtriktat och är duktig på att kommunicera både i tal och skrift.


Personliga egenskaper

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer.

Du anpassar dig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar.

Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press.Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.