Tjänsten är tillsatt

Gjensidige söker Privatmarknadschef


Med våra samlade erfarenheter från den nordiska försäkringsbranschen erbjuder vi traditionella försäkringar till privatpersoner och företagare. Med Gjensidige i Norge har vi en stabil plattform att stå på när vi etablerar varumärket Gjensidige i Sverige. I Norge är vi det största sakförsäkringsbolaget med anor sedan 1850-talet. Gedigen erfarenhet av traditionella försäkringsprodukter kombinerat med ett modernt sätt att driva och utveckla ett försäkringsbolag. För att kunna ge förstklassig service i alla led och utveckla Gjensidige till en mycket konkurrenskraftig och kundfokuserad aktör kommer vi under de närmaste åren att kraftigt expandera och utöka vår verksamhet.


Arbetsuppgifter

Du skall utveckla affärsområde privat inom Gjensidige Sverige. Huvuduppgiften innebär att öka premieinkomsten och du kommer att fokusera på tre huvudområden:

1. Förbättrad duration genom ökat fokus på kundvårdande aktiviteter.
2. Lönsamhetsorienterad utveckling av befintliga och nya partnersamarbeten.
3. Utveckling av nya proaktiva försäljningskanaler, som exempelvis TM.

Du har 2 teamledare som direktrapporterande. Totalt har affärsområde Privat 15 anställda.

I rollen måste du ta till dig att Gjensidige arbetar processgemensamt genom hela koncernen och föra ut detta till din organisation.

Du sitter i ledningsgruppen för Sverige verksamheten där förutom VD även Skadechef, Chef Pris och Produkt samt Företagschefen sitter. I detta arbete är det viktigt att agera och aktivt bidra strategiskt med bolagets bästa för ögonen.


Utbildning/bakgrund

Du har en relevant akademisk examen.

Du har en gedigen erfarenhet av, och förståelse för, privatförsäkringsmarknaden i Sverige, gärna från ett mindre företag. Du kan också komma från ett större företag i branschen och har då erfarenhet av arbete hos en mindre aktör sedan tidigare.

Vidare är du skicklig på att identifiera vad som krävs, både strategiskt och operativt, för att bygga upp, utveckla och upprätthålla en lönsam privatmarknadsaffär.

Du trivs med att arbeta i både det stora och det lilla och har en god förmåga att omvandla strategiskt tänk till praktisk handling.

För att lyckas i tjänsten är du en erfaren och skicklig ledare inom försäljning och är duktig på att får ut det bästa av dina medarbetare, skapa trivsel, entusiasm, energi och goda resultat.

Det är meriterande om du har arbetat nordiskt.


Personliga egenskaper

Du är entrepenörsstyrd och kreativt lagd, har en god förmåga att hitta nya och annorlunda lösningar på arbetsrelaterade problem. Hittar nya angreppssätt och är inte bunden av traditionella utgångspunkter.

Du är strategisk och har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse.

Du har en personlig mognad, är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt för andras kunskap och har lätt att samarbeta. Du är bra på att bygga nätverk.

Vi letar efter en skicklig ledare, som motiverar sina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften. Chef Privatmarknad är bra på att ställa krav och agera på ett övertygande sätt, både mot sin personal och andra affärsområden inom organisationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.