Tjänsten är tillsatt

Qsearch söker erfaren Rekryteringskonsult


Qsearch är ett ledande rekryteringsföretag inom Försäkring, Bank och Finans. Vi har ett unikt kunnande och nätverk inom dessa affärssegment som gör det möjligt för våra kunder att rekrytera nyckelpersoner som fullt ut matchar affärsverksamhetens behov.

Qsearch har för en tid sedan fått en ny ägarstruktur, med ett starkt fokus på en lönsam tillväxt inom våra prioriterade marknadssegment. Parallellt med detta kommer bolaget steg för steg att utvidga verksamheten till ytterligare något marknadssegment. Våra kunder kommer även att erbjudas stöd inom affärs-, ledarskaps- och organisationsutveckling genom de nya delägarna.


Arbetsuppgifter

Vi söker dig som idag arbetar som konsult på ett rekryteringsföretag och som känner suget att få arbeta i ett framgångsrikt nischbolag som är i stark utveckling

Rollen som Rekryteringskonsult innebär självständigt ansvar för hela rekryteringsprocessen.

Det innebär allt från att upprätta en gedigen företagsinventering och kravprofil, genomföra intervjuer och fördjupade kandidatbedömningar med tillhörande arbetspsykologisk testning, personsammanfattningar inklusive rekommendation samt uppföljning.

För oss på Qsearch är kvalitet det allra viktigaste, du måste dela våra grundläggande värderingar och vår inställning kring kvalitet när man arbetar med människor. Vårt arbete bygger på förtroende.


Utbildning/bakgrund

Du har en relevant akademisk examen.

Du är bra om du är certifierad i SHL eller Assessios personlighetsformulär och arbetspsykologiska testverktyg.

Du arbetar idag som Rekryteringskonsult och har gjort det under minst 3-5 år. Har du en inriktning mot försäkring, bank och finans är det meriterande.

Det är viktigt att du verkligen brinner för yrket och vill ta chansen att få fortsätta att utvecklas som Rekryteringskonsult.

Du har en god analytisk förmåga, kan sätta dig in i ett bolags strategiska arbete och hur omvärlden påverkar och utifrån det resonera kring rekryteringsfrågor.

I tidigare befattningar har du uppvisat mycket goda resultat, en bra inställning och attityd samt ett gott omdöme.


Personliga egenskaper

Du har en starkt egen drivkraft och vilja att överträffa uppsatta mål, samtidigt som du gillar att arbeta tillsammans med övriga Rekryteringskonsulter i Qsearch. Du levererar i tid och gillar ett högt tempo.

Du är skicklig på att kommunicera i både tal och skrift.

Du har en personlig mognad och en god förmåga att lyssna in andra samt ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse.
Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.