Tjänsten är tillsatt

Vardia söker Underwriter inom Företagsförsäkring


Vardia Försäkring är en del av Scandinavian Insurance Group (SIG) - en skandinavisk försäkringskoncern med rötterna i Norge som erbjuder försäkringar för privatpersoner och företag. Vi är totalt ca 170 anställda, varav 60 i den svenska verksamheten. Vi har en gedigen erfarenhet av att driva försäkringsverksamhet där vi förenar stark tillväxt med god lönsamhet. I Sverige har vi på kort tid byggt upp en ansenlig privatförsäkringsportfölj genom vår egen distributionskraft.
Nästa steg är att utveckla en företagsportfölj med inriktning på små- och medelstora företag. Vi kommer att göra det genom ett nära samarbete med mäklare och partners. Vardias affärskoncept bygger på en långt driven kundsegmentering, stark distribution, flexibilitet och ett starkt fokus på kunders och partners behov.


Arbetsuppgifter

Ansvar för Vardias produkter och tariffer inom företagsförsäkring.

Du utvecklar produkter och tariffer inom företagsförsäkring med huvudsaklig inriktning på mindre och medelstora företag på den svenska marknaden.

Du ingår i en grupp nyckelpersoner som aktivt arbetar med att skapa en snabb och lönsam premietillväxt hos Vardia, bland annat genom att etablera nya konkurrenskraftiga distributions- och produktkoncept.

Företagssatsningen ska präglas av nytänkande och lyhördhet för marknadens behov.

Vardia är en central del i Scandinavian Insurance Group, varför utvecklingsarbetet kommer att ske i en nordisk kontext. Kandidaten kommer att arbeta nära moderbolaget i Norge.

Du ser fram emot att få arbeta och utvecklas i en liten organisation präglad av en stark entreprenörsanda.

Den slutliga bedömningen av din profil kommer att stämmas av med befattningen som ”Head of Commercial Lines” i syfte att skapa ett starkt ledningsteam i affärsområdet.


Utbildning/bakgrund

Akademisk examen och relevant försäkringsutbildning.

Du ska ha minst 5 års erfarenhet av arbete med Företagsförsäkring.

Det krävs att du har gedigna produkt- och tariffkunskaper inom området liksom att du har arbetat med produktutveckling och prissättning inom företagsförsäkringsområdet.

Utöver produkt- och tariffkompetensen krävs en god förmåga att implementera och distribuera produkterna via våra IT-system.

Meriterande är om du har arbetat med att bygga och utveckla verksamhet och trivs i en organisation präglad av entreprenörsanda.


Personliga egenskaper

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar, liksom gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer och fokuserar på vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Du presenterar nya och annorlunda lösningar på arbetsrelaterade problem liksom hittar nya angreppssätt och är inte bunden av traditionella utgångspunkter.

Du motiverar dig att arbeta hårt för att nå uppsatta mål liksom visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11 alt Helena Pettersson, tel 070-593 87 66.