Tjänsten är tillsatt

Sirius International söker Compliance Officer


Sirius International Försäkrings AB är verksamt inom internationell återförsäkring. Vi är cirka 300 medarbetare med huvudkontor i Stockholm och branschkontor i London, Liège, Hamburg, Köpenhamn, Zurich, Singapore och Bermuda. Sirius International är Skandinaviens största återförsäkringsbolag och ett helägt dotterbolag till White Mountains Insurance Group, listad på New York Stock Exchange.


Arbetsuppgifter

Du har ansvar för den centrala Compliancefunktionen i Sirius International inklusive utländska filialer och dotterbolag.

Du planerar, leder och arbetar operativt i Compliancefunktionen.

Du följer utvecklingen på regelverksområdet och arbetar självständigt med att utveckla funktionens arbetssätt och metoder.

Du bevakar, kontrollerar och följer upp verksamhetens efterlevnad av interna och externa regler, ger råd i regulatoriska frågor och tar fram och reviderar policies, instruktioner och interna styrdokument.

Compliance rapporterar direkt till VD med en streckad linje till styrelsen.

I rollen ingår en del resor till bolagets filialer och dotterbolag.Utbildning/bakgrund

Du har minst 4 års erfarenhet av Compliancearbete inom Bank/Finans och/eller Försäkring.

Det är bra om du tidigare har haft ansvar för Compliancefrågor i finansiellt företag och därmed är van vid att informera och vägleda ledning och styrelse i regulatoriska frågor.

Ledarerfarenhet är meriterande och det är viktigt att du kan entusiasmera och skapa ett engagemang kring Compliancefrågor.

Ett krav är att du har mycket goda kunskaper i både muntlig och skriftlig engelska.

En fördel är om du har erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö.


Personliga egenskaper

Du är övertygande och påverkar andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende.

Du uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand liksom skriver klart och koncist och kan anpassa språk och stil med hänsyn till läsaren.

Du är strategisk och har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse.

Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Du är uthållig och arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press, liksom förblir lugn och stabil, behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.