Tjänsten är tillsatt

Sirius International söker Internrevisor


Sirius International Försäkrings AB är verksamt inom internationell återförsäkring. Vi är cirka 300 medarbetare med huvudkontor i Stockholm och branschkontor i London, Liège, Hamburg, Köpenhamn, Zurich, Singapore och Bermuda. Sirius International är Skandinaviens största återförsäkringsbolag och ett helägt dotterbolag till White Mountains Insurance Group, listad på New York Stock Exchange.


Arbetsuppgifter

Sirius söker en tredje internrevisor till internrevisionsfunktionen som ansvarar för att revidera det svenska moderbolaget med tillhörande filialer och dotterbolag runt om i världen.

Internrevisionen är en oberoende och objektiv funktion utformad för att tillföra värde och förbättra bolagets verksamhet.

Revisionsarbetet fördelar sig på ca 25 % Sarbanes-Oxley revision, 5 % konsultativ rådgivning och resterande tid är i huvudsak processrevision.

Eftersom Sirius är en global organisation ser vi gärna att du har erfarenhet av internationell verksamhet. Arbetet innebär resor till våra kontor runt om i världen.


Utbildning/bakgrund

Du har en relevant akademisk examen, gärna civilekonom med inriktning mot revision eller redovisning. Du talar och skriver affärsengelska obehindrat. Ytterligare språkkunskaper är ett plus.

Du har arbetat med motsvarande arbetsuppgifter under några år. Du har genomfört egna revisioner och presenterat dessa för processägare och funktionschefer. Totalt har du en arbetslivserfarenhet på ytterligare några år och är den kopplad till försäkringsindustrin är det positivt. En lämplig bakgrund kan också vara att ha arbetat med externrevision.


Personliga egenskaper

Du drivs av de aktuella uppgifterna och ser dem som en utveckling och en utmaning på några års sikt
Du är strukturerad och kvalitetsorienterad
Du är skicklig på problemlösning och analys
Du har hög integritet, är smidig och inlyssnande samt har lätt för att arbeta självständigt i en internationell organisation
Du sätter risk och kontroll i fokus
Du är bra på skriftlig och muntlig kommunikation


Ytterligare upplysningar ges av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel. 0707-72 77 11 alt Helena Pettersson på tel 070- 593 87 66