Tjänsten är tillsatt

Svensk Försäkring söker kvalificerad Livaktuarie


Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation i Sverige.

Vi arbetar för moderna och konkurrenskraftiga spelregler för försäkringsföretagen och för en ökad kunskap om privata försäkringars betydelse för enskilda och samhället.

Vi genomför utredningar och väcker förslag i frågor av betydelse förden privata försäkringsverksamheten.


Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär att du ur ett aktuariellt perspektiv analyserar förutsättningar för, och konsekvenser av, förslag till olika former av regleringar som har betydelse för försäkringsföretagen.

Du arbetar med Försäkringstekniska Forskningsnämnden, bland annat med försäkringsbranschens dödlighetsundersökningar och sjuklighetsundersökningar.

I rollen ingår både att reagera på initiativ utifrån – genom t.ex. utarbetande av remissvar – och att arbeta proaktivt genom utredningsarbete och bidrag till den offentliga diskussionen.

I rollen som Aktuarie arbetar du branschinternt - med undersökningar som bildar underlag för Svensk Försäkrings rekommendationer på olika områden och utåtriktat – genom att delta i lagstiftnings- och föreskriftsarbete.

Svensk Försäkring publicerar en omfattande statistik om privat försäkringsverksamhet. Till dina arbetsuppgifter hör att utveckla Svensk Försäkrings statistikproduktion.

En viktig uppgift är att du på ett konstruktivt och övertygande sätt bidrar till Svensk Försäkrings roll som opinionsbildare.

Du har kontakt med många olika delar av samhället: företrädare för försäkringsföretagen, lagstiftare och myndigheter, både nationellt och internationellt. Som Aktuarie på Svensk Försäkring är du med och påverkar samhällsutvecklingen.


Utbildning/bakgrund

Du har relevant akademisk examen. Det är inte nödvändigt att du är diplomerad Aktuarie.

Du ska ha arbetat som Aktuarie i åtminstone 4-5 år.

Det är bra om du har erfarenhet från försäkringsföretag eller forskningsinstitut. Du bör kunna svara på enklare sakförsäkringsaktuariella frågor.

Erfarenhet av internationellt arbete är meriterande.

Du kommer att arbeta självständigt och ska kunna driva frågor och arbeten själv liksom vara flexibel och beredd att arbeta med frågor utanför det egna verksamhetsfältet.

Du är van att arbeta utåtriktat och har lätt för att etablera skapa och utveckla relationer både internt och externt.


Personliga egenskaper

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde

Du analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar, liksom gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information

Du skriver klart och koncist och anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren

Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta

Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press, liksom förblir lugn och stabil och behärskar situationenYtterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.