Tjänsten är tillsatt

Min Pension söker strategisk verksamhetsutvecklare


Min Pension i Sverige AB är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen och är ett dotterbolag till Svensk Försäkring, som är försäkringsbolagens branschorganisation i Sverige.

Minpension.se finansieras gemensamt av staten och pensionsbolagen och är kostnadsfri att använda för dig som privatperson.

Tillsammans ger vi dig en samlad bild av din intjänade pension samt möjlighet att göra individuella pensionsprognoser. Webbplatsen utvecklas kontinuerligt med ny funktionalitet och med flera bolag som ansluter sig.


Arbetsuppgifter

Du utarbetar omvärldsanalyser och genomför projekt och analyser för beslut om den framtida verksamhetsutvecklingen.

Du tar fram verksamhetsplan och budget, genomför verksamhetsuppföljningar, skriver rapporter och underlag till styrelse, tar fram projektbeskrivningar och kravspecifikationer och följer upp samarbetet med externa leverantörer.

Du deltar i arbetet med att ta fram riskanalyser och kontinuitetslösningar liksom kvalitetssäkrar styrelsematerial.


Utbildning/bakgrund

Du har akademisk examen

Certifiering på hög nivå eller annan erfarenhet inom området Pension är meriterande.

Du har erfarenhet av arbete i pensionsbranschen.

Det är bra om du har arbetat i relevant statlig myndighet, till exempel Pensionsmyndigheten.

Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta fram sourcingrelationer och är van vid att bygga upp nya verksamheter.

Du är van vid att etablera nya relationer och är bra på att bygga och utveckla relationer.

En fördel är om du har arbetat med försäkringsförmedlare och sådan verksamhet.


Personliga egenskaper

Du är bra på att organisera resurser och planera aktiviteter liksom att sätta upp tidsramar och följa upp planer.

Du skriver klart och koncist och anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Du har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse.

Du är observant på mål och fastställd kvalitet och ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar liksom gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.