Tjänsten är tillsatt

Movestic söker Chef Förmedlarkontakt


Vi fortsätter ​att tillfredsställa och inspirera, nu som etablerad utma​nare ​​
Movestic startade verksamheten under namnet Moderna Fö​rsäkringar Liv 2002. Då ingick vi i Kinnevikkoncernen vilket starkt präglade hur vi arbetade. I sann entreprenörsanda startade vi i liten skala och sålde sparandeförsäkringar via några utvalda försäkringsförmedlare. Vi kunde snart konstatera att vårt erbjudande var uppskattat och verksamheten etablerades snabbt på bred front.

Vår förmåga att ifrågasätta etablerade sanningar och ta fram innovativa lösningar gjorde oss till en uppstickare i en konservativ och traditionstyngd bransch. Något som värdesattes av både kunder och försäkringsförmedlare samtidigt som det irriterade våra konkurrenter. I och med förvärvet av Aspis Liv 2010 kompletterade vi vårt sparerbjudande med försäkringar som ger skydd vid olycka, sjukdom, behov av vård och bortgång.

Idag fortsätter vi att utmana och inspirera, men nu som en etablerad aktör. Vi ägs av Chesnara plc, ett brittiskt bolag noterat på London Stock Exchange.


Arbetsuppgifter

Du har personalansvar för sex Förmedlarkontakter och en Assistentansvarig och utgår från kontoret i Stockholm.

Du är ansvarig för säljledning, coachning, kontinuerlig stöttning och uppföljning utifrån bolagets fastlagda aktivitets- och resultatmål.

Vidare bistår du din personal i affärsförhandlingar, prisdiskussioner och affärsplanering. En viktig del av tjänsten är att genomföra sambesök i de olika regionerna som Movestic täcker och det innebär ca 60 resdagar per år med ca 20 övernattningar.

Du har inget eget säljansvar utan är ansvarig för helheten.

Befattningen är en del i säljledningen tillsammans med Försäljning/Marknadschefen, och 2 st KAM.


I detta arbete kommer du att spela en viktig roll i strategiska dialoger och i prioriteringsarbetet etc.

Kulturen i gruppen och inom Movestic är en kombination av energi, entreprenörsskap och driv tillsammans med struktur, kontroll och ordning. Vikten av att ta ansvar och att färdigställa och göra klart präglar organisationen.

Du lockas av just dessa arbetsuppgifter och ser dem som en utmaning.


Utbildning/bakgrund

Akademisk examen är meriterande.

Du har några års erfarenhet som Försäljningschef eller Säljledare från livförsäkring och pensionsområdet.

Du kan också ha motsvarande erfarenhet från sakförsäkring, bank, fond eller finans.

Det är helt avgörande att du har mycket goda ledaregenskaper. För att lyckas i befattningen krävs det en stor personlig mognad, genom att exempelvis kunna föra konstruktiva dialoger med vitt skilda personligheter och visa empati och samtidigt kunna kombinera detta med krav och leveransfokus.

Du har i tidigare ledarroller uppvisat en hög grad av affärsmannaskap med fokus på lönsamhet.

Det är positivt om du spelar golf.


Personliga egenskaper

Du uppvisar en lojalitet i din yrkesmässiga gärning.

Du är pålitlig, följer direktiv från din närmaste chef och respekterar policys och instruktioner.

Du är en skicklig ledare som är bra på att motivera dina medarbetare, och ger dem samtidigt de befogenheter som krävs för att de skall lyckas med sitt arbete.

Struktur, organisation och noggrannhet är centralt för dig.

Lönsamhet och affärsmässighet kännetecknar dig som har fokus på kostnader, vinst, marknad och nya affärsmöjligheter etc.

Du är flexibel och kan anpassa dig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.