Tjänsten är tillsatt

Movestic söker Förmedlarkontakt Stockholm


Vi fortsätter ​att tillfredsställa och inspirera, nu som etablerad utma​nare ​​
Movestic startade verksamheten under namnet Moderna Fö​rsäkringar Liv 2002. Då ingick vi i Kinnevikkoncernen vilket starkt präglade hur vi arbetade. I sann entreprenörsanda startade vi i liten skala och sålde sparandeförsäkringar via några utvalda försäkringsförmedlare. Vi kunde snart konstatera att vårt erbjudande var uppskattat och verksamheten etablerades snabbt på bred front.

Vår förmåga att ifrågasätta etablerade sanningar och ta fram innovativa lösningar gjorde oss till en uppstickare i en konservativ och traditionstyngd bransch. Något som värdesattes av både kunder och försäkringsförmedlare samtidigt som det irriterade våra konkurrenter. I och med förvärvet av Aspis Liv 2010 kompletterade vi vårt sparerbjudande med försäkringar som ger skydd vid olycka, sjukdom, behov av vård och bortgång.

Idag fortsätter vi att utmana och inspirera, men nu som en etablerad aktör. Vi ägs av Chesnara plc, ett brittiskt bolag noterat på London Stock Exchange.


Arbetsuppgifter

Befattningen Förmedlarkontakt innebär självständigt aktivitets, försäljnings och resultatansvar för ca 50-100 försäkringsförmedlare i Stockholm. Dessa utgör ca 80 % av de förmedlare Movestic arbetar tillsammans med inom regionen.

Idag ligger ansvaret på tre resurser.

Du planerar, genomför och följer upp ditt arbete. Det ingår i ansvaret att analysera vilka aktiviteter, tjänster och produkter som passar bäst in hos varje förmedlare utifrån dennes verklighet. Således handlar tjänsten mycket om att lyssna in.

Alla aktiviteter är kopplade till utsatt plan inom Movestic och utifrån den har du fritt handlingsutrymme.

Kulturen i gruppen och inom Movestic är en kombination av energi, entreprenörskap och driv tillsammans med struktur, kontroll och ordning.

Vikten av att ta ansvar och att färdigställa och göra klart präglar organisationen.


Utbildning/bakgrund

Det är bra om du har en akademisk examen och IFU diplom eller motsvarande utbildning men det är inget krav.

Du har några års erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter från liv-och pensionsförsäkringsbolag eller från en försäkringsförmedlare och har där uppvisat mycket goda försäljnings och lönsamhetsresultat.

Du kan också arbeta/ha arbetat som säljare inom bank, fond eller finans.

Det är viktigt att du har gedigen erfarenhet av att genomföra affärer på Stockholmsmarknaden.

Du har i tidigare anställningar uppvisat klassiska försäljningsegenskaper som driv, energi och aktivitet.

Det är också viktigt att du kan ta till dig mål och planera ditt arbete tillsammans med din chef.


Personliga egenskaper

Du uppvisar lojalitet i din yrkesmässiga gärning.

Du är pålitlig, följer direktiv från din närmaste chef och respekterar policys och procedurer.

Du skapar snabbt nära relationer till dina kunder, relaterar väl till olika sorters kunder, lyssnar till och kommer väl överens med dem.

Du har ett övertygande sätt, tycker om att sälja och trivs i förhandlingssituationer.

Lönsamhet och affärsmässighet kännetecknar dig som har fokus på kostnader, vinst, marknad och nya affärsmöjligheter etc.

Du bibehåller ditt lugn under tidspress, reagerar bra på förändring och är positiv trots bakslag liksom ser svårigheter i sitt rätta perspektiv.

Du är tävlingsorienterad och resultatdriven, sätter upp och överträffar utmanande och personliga mål.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.