Tjänsten är tillsatt

HSB Projektpartner söker Marknadschef


HSB ProjektPartner är HSBs gemensamma affärsbolag som ägs av de 31 regionala HSB-föreningarna. Bolagets viktigaste uppgift är bostadsproduktion, vilken alltid sker i partnerskap med HSB-föreningarna, samt förvaltning av HSBs Bosparande. HSB ProjektPartners roll är att bidra med kapital och kompetens i genomförande av bostadsprojekt. HSB ProjektPartner, med sin personalstyrka om 40 anställda, hade under 2010 en omsättning på ca 780 miljoner kr.”

Vårt erbjudande:
Vi strävar hela tiden efter att bli bättre, både som lönsamt företag och som arbetsplats, och det blir vi när våra medarbetare utvecklas. Hos oss är det du som påverkar din utveckling. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning hos oss en bra investering i din karriär.
Vår organisation präglas av våra kärnvärderingar, Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. Beslutsvägarna här är korta och du som medarbetare har stora möjligheter att påverka. Du får stor frihet under ansvar i arbetet och vi försöker alltid – så långt det är möjligt – att hjälpa dig skapa balans i tillvaron mellan jobb och fritid.
Vi förväntar oss att du bidrar till företagets framgång och vi lovar att dina insatser värdesätts. Möjligheterna finns hos oss.


Arbetsuppgifter

Du har ansvar för att leda och utveckla försäljning och kommunikation inom HSB projektpartner. Försäljningsområdet omfattar lokala HSB-föreningar i hela Sverige. Genom samarbete verkar du tillsammans med HSB Bostad som hanterar bostadsproduktionen i Stockholmsregionen.

Du organiserar alla resurser och insatser inom Marknad- och Säljenheten och leder utvecklingen av säljarbetet.

Till din hjälp har du 12 medarbetare bestående av främst säljare och kommunikatörer. Dessa har du personalansvar för.

Tjänsten innebär ett nära samarbete med VD och övriga ledare inom HSB projektpartner samt Kommunikationschefen på HSB Riksförbund.

Du rapporterar direkt till VD, ingår i ledningsgruppen och är engagerad i utvecklingen av hela bolagets verksamhet.

Du har ansvar för Marknadskommunikation inom HSB ProjektPartners verksamhetsområde.

Ditt samarbete med de regionala HSB-föreningarna innebär en del resor inom hela landet.Utbildning/bakgrund

Du har gedigen ledarerfarenhet, minst 5 år. Det är en fördel om du har arbetat som Marknads-/Försäljningschef eller motsvarande.

Det är mycket meriterande om du har din ledarerfarenhet från Bostads- eller Fastighetsbranschen.

En förutsättning är att du är van vid att arbeta med ”koncepttänk” och har erfarenhet av att organisera och skapa ett bra samarbete mellan olika lokala grupper.

Du kan till exempel haft ansvar för en begränsad regional marknad hos någon av HSB:s konkurrenter och ser befattningen som ett steg framåt i utvecklingen.


Personliga egenskaper

Du har goda ledaregenskaper och motiverar dina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften.

Du uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Du skriver klart och koncist och anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer liksom fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Du är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Du har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse.

Du abetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press liksom förblir lugn och stabil och behärskar situationen


Ytterligare upplysningar erhålles av Peter Semberg på Qsearch, tel 070-680 11 24