Tjänsten är tillsatt

SPP söker Chefaktuarie


SPP är en del av norska Storebrand. Tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. SPP erbjuder kvalificerad rådgivning och ett brett sortiment av pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPP har idag drygt 500 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm. Läs mer på www.spp.se.


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i avdelningen Oberoende Riskkontroll som SPP nyligen inrättat som ett led i förberedelserna inför Solvens II. Avdelningens uppdrag är att upprätthålla och kommunicera en enhetlig bild avseende risksituation och kapacitet för risktagande till VD och styrelse.

Avdelningen ska också agera stöd till verksamheten i dess arbete med riskhantering och regelefterlevnad.

Avdelningen omfattar följande funktioner:
- Chief Risk Officer (avdelningschef)
- Oberoende aktuarier varav en är Chefaktuarie
- Finansiell riskkontroll
- Compliance Officer
- Kontroll operativa risker

Din roll som Chefaktuarie omfattar upprätthållande av SPPs principer för värdering av avsättningar, embedded value, risker och kapitalkrav.

Du ansvarar även för uppföljning av att verksamhetens risktagande sker enligt de av styrelse och VD fastställda ramarna.

För att främja ett affärsmässigt beslutsfattande hos kapitalförvaltning, ledning och styrelse kommer stort fokus ligga på Solvens II samt kvantifiering och rapportering av risker på ett överskådligt sätt. Tjänsten innebär stor delaktighet i utvecklingen av Oberoende Riskkontroll, och hur dess roll i verksamheten ska se ut.

I tjänsten ingår inget personalansvar.


Utbildning/bakgrund

Aktuarieutbildning kombinerat med lämplig akademisk examen i matematik, matematisk statistik, finansmatematik eller liknande.

Du har arbetat som aktuarie eller aktuariekonsult inom Liv- eller Pensionsverksamhet i minst 4-5 år.

En förutsättning är att du har erfarenhet av arbete med Solvens II förberedelser.

Det är meriterande om du har erfarenhet av
- Värderingar enligt Solvens II eller embedded value principer
- Arbete med riskmätningsmodeller som trafikljussystem eller ”interna” modeller
- Arbete inom rapportintensiva (internationella) koncerner
- Gruppsolvensberäkningar


Personliga egenskaper

Du analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Du är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press liksom förblir lugn och stabil, behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.