Tjänsten är tillsatt

KPMG söker Aktuarie


KPMG är ett av världens ledande kunskapsföretag, verksamma i 145 länder över hela världen. Nationella företag bildar ett globalt nätverk med 123 000 medarbetare. I Sverige finns KPMG på 60 orter och har 1 500 medarbetare. KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänser inom revision, skatt och rådgivning.

Under alla år har KPMG haft samma ledstjärna, att skapa värde för uppdragsgivaren och detta gäller oavsett om det är ett mindre lokalt företag, en ideell organisation eller ett globalt företag. Målsättningen är att fortsätta utvecklas för att möta kundernas skiftande behov och göra det bättre än någon annan.

Till Stockholm söker nu KPMG en Aktuarie till Financial Services, Center of Excellence


Arbetsuppgifter

Den avdelning som tjänsten ingår i arbetar med både rådgivnings- och revisionsuppdrag inom den finansiella sektorn.

Aktuarierna agerar främst stödjande, rådgivande och reviderande till kunder i den finansiella sektorn inom affärsområdet Actuarial, Governance, Risk and Compliance och ingår i ett team tillsammans med specialister inom riskhantering, regelverk och bolagsstyrning.

Tjänsten är utformad så att man arbetar såväl självständigt med att driva egna frågor som i team med revisorer och konsulter.

Solvens II är ett fokusområde.

Arbetsuppgifterna spänner över ett brett område och det är stor variation i tjänsten med stora möjligheter till egna initiativ och eget ansvar.

Som Aktuarie har man ansvar och befogenheter och arbetar i en dynamisk miljö tillsammans med många kompetenta kollegor.


Utbildning/bakgrund

Du har akademisk examen med inom matematik, statistik, finansiell ekonomi. Det är meriterande om du är Diplomerad Aktuarie samt bekväm med programmering och databasstrukturer.

Du kan ha din utbildning och erfarenhet från Danmark, Norge eller Finland. Det är viktigt att du kan kommunicera med svensktalande kunder och kollegor.

Det är bra om du har arbetat med Solvens II och är intresserad av att fördjupa dig inom detta, exempelvis med interna modeller och riskmodellering rent generellt. Du har praktisk erfarenhet av eller teoretisk kunskap kring reservanalys/kapitalmodellering och en affärsmässig förståelse, gärna med erfarenhet från bank eller försäkring.

Du ska ha arbetat minst 3-4 år som Aktuarie, helst inom Liv.

Det är viktigt att du har erfarenhet av arbete i team och har lätt för att samarbeta.

Du är van vid och trivs med att arbeta självständigt.


Personliga egenskaper

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar liksom gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Du skriver klart och koncist och anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.