Tjänsten är tillsatt

Nordiska Kärnförsäkringspoolen (NNI)


Nordiska Kärnförsäkringspoolen representerar 18 försäkringsbolag eller -grupper verksamma inom Norden.

NNI försäkrar för sina medlemmars räkning sak-, ansvars- och transportrisker inklusive risk för terrorism för de svenska och finska nukleära anläggningarna. Poolen återförsäkrar sina risker hos andra kärnförsäkringspooler runt om i världen och accepterar mottagen återförsäkring från dessa.

De flesta av de 27 olika kärnförsäkringspoolerna har ett nära samarbete genom återförsäkring av varandras risker och genom gemensamma internationella tekniska inspektioner på anläggningarna.

NNI har två kontor, ett i Stockholm med Poolens tekniska chef och ekonomichef och ett i Helsingfors, där Poolens VD och en administrativ assistent sitter.


Arbetsuppgifter

Rollen innebär att du har ansvar för och deltar i den tekniska service som Poolen utövar i Norden.

Du leder verksamheten operativt och administrativt på kontoret i Stockholm.

Du koordinerar skadehanteringen för Poolens bestånd liksom samordnar svensk skadehanteringsorganisation.

I rollen ingår också att sköta kontakterna med svenska direktkunder och upprätthålla kontakten med svenska myndigheter.

Tillsammans med VD sköter du underwriting enligt styrelsens instruktioner.

Arbetsuppgifterna omfattar även deltagande i nationella och internationella arbetsgrupper enligt Poolens behov, planering av Poolens verksamhet, deltagande i styrelsearbetet tillsammans med VD och deltagande i produktutveckling efter behov.


Utbildning/bakgrund

Du har teknisk utbildning (civilingenjör eller motsvarande).

Du har teknisk kunskap om kärnkraftverk och dess verksamhet och/eller gedigen kunskap om och erfarenhet av sakförsäkring med teknisk inriktning.

En lämplig bakgrund kan vara Engineering Underwriter eller Riskingenjör inom sakförsäkring.

Internationell erfarenhet är meriterande.

Ett förutsättning är att du har goda språkkunskaper (både i tal och skrift) i svenska och engelska.


Personliga egenskaper

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet.

Du analyserar frågor och gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du är observant på mål och fastställd kvalitet och ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand samt skriver klart och koncist. Du är bra på att anpassa språk och stil med hänsyn till läsaren.

Du organiserar resurser och planerar aktiviteter liksom sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Du är beredd att fatta beslut och ta initiativ.

Du är smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press.
Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.