Tjänsten är tillsatt

Dina Försäkring AB söker Kommunikations och webbchef


Dina Försäkring AB (Dina AB) är ett återförsäkrings- och servicebolag till trettiotal lokalt verksamma försäkringsbolag (Dina-bolag) som samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. Dina AB bistår de lokala bolagen med specialistkompetens inom bland annat marknadsföring, IT, produktutveckling och juridik. Med hjälp av Dina AB kan varje Dina-bolag tillhandahålla fullständiga försäkringar och ge sina kunder en komplett försäkrings- och skadeservice.

Dina Försäkringars verksamhet är rikstäckande med Dina-bolag som har kontor på nära hundra platser runt om i landet. Dina-bolagen försäkrar privatpersoner, djur, lantbrukare samt små och medelstora företag. Premievolymen uppgår till drygt 1,6 miljarder kronor. Dina Försäkringar är idag landets sjätte största försäkringsgivare inom sakförsäkringar och har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer om oss på www.dina.se.


Arbetsuppgifter

Du skall ta ett aktivt ledarskap för information och kommunikationsfrågor inom hela Dina Federationen. Mot bakgrund av detta är det centralt att du snabbt etablerar en förståelse för hur en federation fungerar för att kunna agera för federationens bästa i alla lägen.

Du har huvudansvar för att vårda och utveckla Dina Försäkringars varumärke på en strategiskt långsiktig och övergripande nivå. Detta sker i nära samarbete med våra ägare Dina-bolagen.

Du leder och fördelar arbetet på avdelningen som idag består av en webbredaktör och en projektledare.

Det är ditt ansvar att känna till vilka aktiviteter som planeras inom området och säkerställa att dessa inte avviker från den gemensamma strategin.

Du ansvarar för relationer med media och kravställan gentemot reklambyrå, webb och Pr byrå.

Du agerar chefsstöd i kommunikationsfrågor och bidrar själv till informationsflödet genom att exempelvis producera texter för intranät, utforma nyhetsbrev och skriva pressrealeser etc.

Tjänsten rapporterar till Vd och ingår i ledningsgruppen.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt om du har akademisk examen inom information, kommunikation, journalistik eller motsvarande.

Du har gedigen erfarenhet från liknande arbete under några år och det är klart meriterande om du har din bakgrund inom försäkringsbranschen.

Det är helt avgörande att du ser positionen som ett steg framåt och uppåt i din utveckling.

Du kan exempelvis ha arbetat som ansvarig eller medarbetare på en informations eller marknadsavdelning i ett medelstort eller stort företag. Det är dock lika intressant med en person som driver eget företag inom information och kommunikationsområdet.

Centralt är att vi rekryterar en person som kan producera själv, som självständigt kan identifiera, analysera, planera, genomföra och implementera sitt arbete. Således behöver du vara en person som gör.Personliga egenskaper

För att lyckas i tjänsten har du ett övertygande sätt och påverkar andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende.

Du har ett organiserat och strukturerat arbetsätt, sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Du är exceptionellt skicklig på skriftlig kommunikation på svenska, skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Det är viktigt att du är uthållig, motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.

Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.