Tjänsten är tillsatt

SPP Konsult söker Aktuarie


SPP Konsult erbjuder konsult- och administrationstjänster inom pensionsområdet. Vi har sedan 1981 varit en ledande leverantör till Sveriges näringsliv och kommuner.

Vi är ett helägt bolag inom SPP Storebrandssfären.
Arbetsuppgifter

Tillsammans med bolagets övriga 12 konsulter erbjuda svenska och multinationella företag med huvudkontor i Sverige tjänster inom området tjänstepension.

Exempel på konsultuppdrag kan vara utredningar av olika tryggandeformer, utformning och tolkning av pensionspolicys och individuella chefspensionsavtal, beräkningar i form av pensionsskuldberäkningar, förmåns- och kostnadsberäkningar samt ITP-analyser, framtagande av informations- och utbildningsmaterial samt rådgivning kring redovisnings- och skattefrågor inom pensionsområdet.

Du kommer att arbeta både självständigt och i team och mycket utåtriktat med kundkontakter.

Du har i uppgift att etablera och utveckla nya och befintliga
kundrelationer och har ett ansvar för att försöka hitta nya affärsmöjligheter.

Du deltar aktivt i arbetet med att löpande utveckla konsultverksamheten.


Utbildning/bakgrund

Aktuarieutbildning kombinerat med lämplig akademisk examen i matematik, matematisk statistik, finansmatematik eller liknande.

Du har minst 5 års erfarenhet av arbete som aktuarie i Livförsäkringsverksamhet.

Det är bra om du har kunskap och erfarenhet av arbete med svensk och internationell redovisning av pensioner(IFRS/IAS eller US GAAP). Du bör ha arbetat med IAS 19.

Ett krav är att du har goda kunskaper i MS Access och MS Excel. Andra programspråk är meriterande.

Önskvärt är goda kunskaper inom livförsäkringsredovisning och livförsäkringsekonomi.

Det är meriterande är om du har erfarenhet av konsultarbete och det är bra om du har goda kunskaper i Engelska i både tal och skrift.


Personliga egenskaper

Du är observant på mål och fastställd kvalitet och ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar liksom gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand och skriver klart och koncist. Du anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer och fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Du motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen och visar entusiasm.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.