Tjänsten är tillsatt

Aon Global Risk Consulting söker Head of Accounting


Aon Global Risk Consulting är ett dotterbolag till den världsomspännande koncernen Aon med huvudkontor i London. Bolaget har 27 medarbetare och vi är experter på förvaltning och utveckling av mindre försäkringsbolag, däribland captives som via outsourcing förlägger sin verksamhet till oss.


Arbetsuppgifter

Tjänsten som Head of Accounting innebär ett ansvar för verksamheten inom avdelningen för Försäkringsekonomiska tjänster.

Som Head of Accounting ingår kandidaten i ledningsgruppen tillsammans med VD och övriga avdelningschefer.

I tjänsten ingår att aktivt delta i utvecklingen av avdelningens såväl som bolagets hela verksamhet och tjänsteutbud.

Avdelningen består av 20 medarbetare som arbetar som Account Managers och assistenter.

En grupp Account Managers och Assistenter leds av en Gruppchef som rapporterar direkt till Head of Accounting. Övriga medarbetare rapporterar direkt till Head of Accounting.

Avdelningen erbjuder bland annat tjänster inom produktområdet Försäkringsekonomisk förvaltning.

Medarbetarnas arbetsuppgifter omfattar huvudsakligen; redovisning, rapportering, budget- och prognosläggning, rapportering till Finansinspektionen, årsbokslut och att skriva årsredovisningar enligt IFRS. Daglig kundkontakt likväl som förberedelse för och deltagande på styrelsemöten ingår också i avdelningens arbetsuppgifter.


Utbildning/bakgrund

Du är civilekonom med stor erfarenhet av redovisning och/eller har haft controllerliknande befattningar. Det är meriterande med försäkringskunskap.

Vidare tror vi att du har erfarenhet från kundrelaterat arbete, gärna som konsult.

Vi fäster stor vikt vid ett gott ledarskap och det är därför ett krav att du tidigare har haft personalansvar.


Personliga egenskaper

Du är bra på att organisera resurser och planera aktiviteter liksom att sätta upp tidsramar och följa upp planer.

Du är ansvarsfull och observant på mål och fastställd kvalitet och ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du har god analytisk förmåga och analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar.

Du gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du har lätt för att anpassa dig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar.

Du är uthållig och arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press samt förblir lugn och stabil och behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.