Tjänsten är tillsatt

Chef Projekt & Test till Movestic Livförsäkring AB


Vi fortsätter ​att tillfredsställa och inspirera, nu som etablerad utma​nare ​​
Movestic startade verksamheten under namnet Moderna Fö​rsäkringar Liv 2002. Då ingick vi i Kinnevikkoncernen vilket starkt präglade hur vi arbetade. I sann entreprenörsanda startade vi i liten skala och sålde sparandeförsäkringar via några utvalda försäkringsförmedlare. Vi kunde snart konstatera att vårt erbjudande var uppskattat och verksamheten etablerades snabbt på bred front.

Vår förmåga att ifrågasätta etablerade sanningar och ta fram innovativa lösningar gjorde oss till en uppstickare i en konservativ och traditionstyngd bransch. Något som värdesattes av både kunder och försäkringsförmedlare samtidigt som det irriterade våra konkurrenter. I och med förvärvet av Aspis Liv 2010 kompletterade vi vårt sparerbjudande med försäkringar som ger skydd vid olycka, sjukdom, behov av vård och bortgång.

Idag fortsätter vi att utmana och inspirera, men nu som en etablerad aktör. Vi ägs av Chesnara plc, ett brittiskt bolag noterat på London Stock Exchange.


Arbetsuppgifter

Du skall leda och fördela arbetet inom området projektledning, testledning och förvaltningsledning.

Syftet med rollen är också att utveckla medarbetare, metoder och arbetssätt för att skapa en väl fungerande grupp och etablerade processer för området.

Det är ditt ansvar att förvaltningen fungerar på ett optimalt sätt och således säkerställa samverkan mellan förvaltningsledare och acceptansledare.

Det åligger även dig att säkerställa kravställan och leveranser (releaser och rättningar av Inca) gentemot Itello.

I rollen ingår att kombinera chefskapet med att till viss del arbeta som projektledare i produktutvecklingsprojekt och kvalitetssäkringsprojekt.

Befattningen har en fast plats i ledningsgruppen för Affärsteknik och du skall därför ha förmågan att verka för hela avdelningens bästa i alla lägen.

Sammanfattningsvis ser du helheten för Movestics affär och tar ansvar för affärsnyttan till verksamheten och ytterst mot kund.


Utbildning/bakgrund

Du har relevant akademisk examen.

Du bör ha din plattform i en utvecklingsorienterad organisation och är van vid att arbeta i en förändringsorienterad företagskultur.

Du har arbetat med verksamhetsutveckling, processutveckling och/eller projektledning och har några års erfarenhet av ledarskap. Det är klart positivt om du har denna erfarenhet från försäkring, bank eller finans.

Det är viktigt att du förstår att Movestic är ett litet företag vilket kräver stort eget ansvar, en hög grad av uthållighet, ansvarskännande samt rätt inställning och attityd.


Personliga egenskaper

Du är en skicklig ledare och motiverar dina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften. Vidare är du strategiskt i ditt ledarskap.

Du är analytiskt och affärsmässigt lagd, säkerställer att allt avdelningen gör gynnar affären.

Du har hög energi, stort driv och vill utgöra en skillnad på arbetet, är därför beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter, arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press samt motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen.

Utöver detta är det centralt för Movestic att du är självgående, förändringsbenägen och kommunikativ.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.