Tjänsten är tillsatt

VD till Dina FörsäkringarJämtland Västernorrland


Dina Försäkringars verksamhet är rikstäckande med Dina-bolag som har kontor på nära hundra platser runt om i landet. Dina-bolagen försäkrar privatpersoner, djur, lantbrukare samt små och medelstora företag. Premievolymen uppgår till drygt 1,6 miljarder kronor. Dina Försäkringar är idag landets sjätte största försäkringsgivare inom sakförsäkringar och har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer om oss på www.dina.se.

Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland har sin verksamhet i enlighet med länsgränserna. Verksamheten startade i Anundsjö socken för 152 år sedan.


Arbetsuppgifter

Att vara ledare i Dina-bolagen ställer i många avseenden samma krav som på motsvarande befattningshavare hos våra konkurrenter. Det finns emellertid en väsentlig skillnad som ligger i Dinas federativa struktur och ömsesidigheten. Med kunderna som ägare och Dinas långsiktiga mål att erbjuda trygghet och mervärde till kunden, måste ledarskapet präglas av företagets värderingar som har ett starkt inslag av samhällsengagemang och socialt ansvar.

Tjänsten innebär att vara strategiskt och operativt ansvarig för Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland. VD är ansvarig för att verksamheten bedrivs på ett affärsmässigt sätt och bidrar med en lönsam utveckling. VD skall säkerställa att personalen agerar på ett optimalt sätt för bolagets bästa, och att kollegorna känner sig delaktiga och viktiga.

Tjänsten innebär också att bygga ett starkt nätverk inom sitt geografiska område. I detta ingår att bygga upp och utveckla en stark och sund försäljningskultur som genomsyrar hela verksamheten.

Du kommer att vara huvudansvarig för det förändringsarbete som skall ske inom Jämtland Västernorrland och som pågår inom hela Dina federationen. En förutsättning för att lyckas i tjänsten är således att du kan identifiera dig med, och brinner för den utveckling federationen valt.


Utbildning/bakgrund

Akademisk examen är positivt.

Du har en lång ledarerfarenhet (5 år eller mer) och har i tidigare befattningar uppvisat en hög grad av affärsmannaskap, personlig mognad och har framgångsrikt bedrivit förändringsprocesser.

Du har din bakgrund och erfarenhet från försäkringsbranschen och har här fått en gedigen förståelse och kompetens att bedriva en lönsam affärsverksamhet. Det är också aktuellt med ledare från andra branscher, som tidigare har verkat inom försäkringsbranschen som specialist eller ledare.

En VD inom Dina Försäkringar drivs av att bidra till ett väl fungerande samarbete inom sitt bolag, och inom Dina Federationen i stort. Du har således i tidigare befattningar varit skicklig på att bygga team och att få kollegor att bidra och känna sig delaktiga i affärsverksamheten på alla nivåer.


Personliga egenskaper

Du är en skicklig ledare, motiverar dina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften.

Du har ett övertygande och förtroendeingivande sätt, påverkar andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende.

Du uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand. En ledare hos Dina är intresserad och stimuleras av kundkontakter, det finns alltid ett antal kunder med stora risker där det krävs närvaro av VD.

Du bedriver ett affärsmässigt ledarskap, förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc. En framgångsrik ledare i Dina inser hur man når ekonomisk framgång.

Du är uthållig, arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och stabil, behärskar situationen.

En framgångsrik chef i Dina Försäkringar inser betydelsen av en stark federation med konstruktivt samarbete. VD måste se både sin egen och federationens helhet samtidigt i alla frågor, och inse att framgången för det egna bolaget är beroende av framgången för federationen och omvänt. Detta kräver mognad och vidsynthet.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på tel: 0707-72 77 11.