Tjänsten är tillsatt

Marknadsinriktad Underwriter Företagsmotor


Med våra samlade erfarenheter från den nordiska försäkringsbranschen erbjuder vi traditionella försäkringar till privatpersoner och företagare. Med Gjensidige i Norge har vi en stabil plattform att stå på när vi etablerar varumärket Gjensidige i Sverige. I Norge är vi det största sakförsäkringsbolaget med anor sedan 1850-talet. Gedigen erfarenhet av traditionella försäkringsprodukter kombinerat med ett modernt sätt att driva och utveckla ett försäkringsbolag. För att kunna ge förstklassig service i alla led och utveckla Gjensidige till en mycket konkurrenskraftig och kundfokuserad aktör kommer vi under de närmaste åren att kraftigt expandera och utöka vår verksamhet.


Arbetsuppgifter

En skicklig Underwriter skall kunna erbjuda erfarenhet, kunskap, service och finansiell stabilitet till sina kunder inom segmentet företagsmotor.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Riskbedöma, designa, premiesätta och marknadsföra försäkringslösningar inom företagsmotor.

Förhandla med försäkringsförmedlare.

Ge kunder och förmedlare löpande service i försäkringsfrågor.

Arbeta med produktutveckling.

Befattningen innebär många externa kontakter med företrädesvis förmedlare.

Du kommer att arbeta i en internationell miljö där samarbete inom de nordiska länderna inom Gjensidige är vanligt förekommande.

På Gjensidige får du möjlighet att vara med om en spännande resa och möjlighet att lämna ditt eget avtryck på ett tydligt sätt.

Gjensidige är nordens fjärde största sakförsäkringsbolag och det största i Norge. Det borgar för stabilitet, möjlighet till utveckling och styrka. Samtidigt är verksamheten i Sverige liten vilket ger dig handlingsfrihet och stor möjlighet att påverka din egen situation.

Du är öppen för dialog och sparring med kollegor i Sverige och inom koncernen i Danmark och Norge.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt om du har relevanta utbildningar inom motor försäkring, exempelvis från IFU.

Du har en gedigen erfarenhet (ca 5 år) som Underwriter inom företagsmotor. Det innebär att du kan hantera t.ex. stora vagnsparker och motor pooler inom företagsegmentet. Du har en förståelse för trafikförsäkring och dess påverkan på segmentet.

Du har idag ett väl utvecklat kontaktnät med de försäkringsförmedlare som är inriktade på företagsmotor.


Personliga egenskaper

Du har ett marknadsorienterat och övertygande sätt, påverkar andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende.

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information. Du är skicklig på att hantera stora mängder data och är överlag väldigt duktig på numerisk analys.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter, lönsamhet etc.

Du är uthållig och överlag en robust person, har en förmåga att arbeta ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och stabil, behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.