Tjänsten är tillsatt

Movestic söker Risk Manager


Vi fortsätter ​att tillfredsställa och inspirera, nu som etablerad utma​nare ​​
Movestic startade verksamheten under namnet Moderna Fö​rsäkringar Liv 2002. Då ingick vi i Kinnevikkoncernen vilket starkt präglade hur vi arbetade. I sann entreprenörsanda startade vi i liten skala och sålde sparandeförsäkringar via några utvalda försäkringsförmedlare. Vi kunde snart konstatera att vårt erbjudande var uppskattat och verksamheten etablerades snabbt på bred front.

Vår förmåga att ifrågasätta etablerade sanningar och ta fram innovativa lösningar gjorde oss till en uppstickare i en konservativ och traditionstyngd bransch. Något som värdesattes av både kunder och försäkringsförmedlare samtidigt som det irriterade våra konkurrenter. I och med förvärvet av Aspis Liv 2010 kompletterade vi vårt sparerbjudande med försäkringar som ger skydd vid olycka, sjukdom, behov av vård och bortgång.

Idag fortsätter vi att utmana och inspirera, men nu som en etablerad aktör. Vi ägs av Chesnara plc, ett brittiskt bolag noterat på London Stock Exchange.


Arbetsuppgifter

Som Risk Manager har du ansvar för arbetet med kartläggning av risker i verksamheten liksom för riskhantering.

Du som Risk Manager är en av två medarbetare i Riskfunktionen som är direkt underställd VD. Arbetet inom Riskfunktionen delas mellan er två medarbetare.

Riskfunktionens ansvar omfattar verksamheten i försäkringsbolaget och värdepappersbolaget.

Tjänsten omfattar ett ansvar för bolagets Riskhanteringssystem samt löpande utveckling av det.

Som Risk Manager är du aktiv i relevanta branschforum och seminarier.

Du rapporterar till bolagets styrelse, moderbolagets ledning samt värdepappersbolagets styrelse fyra gånger per år.

Du deltar aktivt i bolagets Solvens II arbete liksom leder arbete i olika riskhanteringsgrupper i verksamheten.


Utbildning/bakgrund

Du är Civilekonom eller motsvarande och har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Du har arbetat i försäkring, bank eller finans i minst 3 år.

Du kan också ha din bakgrund från konsultarbete med inriktning mot dessa branscher.

Vidare har du erfarenhet av styrning och kontrollarbete.

Meriterande är erfarenhet av arbete inom riskhantering liksom erfarenhet av derivathantering.

Du bör ha arbetat med anpassningar till Solvens II regelverket.


Personliga egenskaper

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar liksom gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Du har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse.

Du motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen och visar entusiasm och stort engagemang.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.