Tjänsten är tillsatt

Movestic söker Försäljningschef med regionalt ansvar


Vi fortsätter ​att tillfredsställa och inspirera, nu som etablerad utma​nare ​​
Movestic startade verksamheten under namnet Moderna Fö​rsäkringar Liv 2002. Då ingick vi i Kinnevikkoncernen vilket starkt präglade hur vi arbetade. I sann entreprenörsanda startade vi i liten skala och sålde sparandeförsäkringar via några utvalda försäkringsförmedlare. Vi kunde snart konstatera att vårt erbjudande var uppskattat och verksamheten etablerades snabbt på bred front.

Vår förmåga att ifrågasätta etablerade sanningar och ta fram innovativa lösningar gjorde oss till en uppstickare i en konservativ och traditionstyngd bransch. Något som värdesattes av både kunder och försäkringsförmedlare samtidigt som det irriterade våra konkurrenter. I och med förvärvet av Aspis Liv 2010 kompletterade vi vårt sparerbjudande med försäkringar som ger skydd vid olycka, sjukdom, behov av vård och bortgång.

Idag fortsätter vi att utmana och inspirera, men nu som en etablerad aktör. Vi ägs av Chesnara plc, ett brittiskt bolag noterat på London Stock Exchange.


Arbetsuppgifter

Befattningen Försäljningschef innebär självständigt aktivitets, försäljnings och resultatansvar för ca 50-100 försäkringsförmedlare i MellanSverige.

Du planerar, genomför och följer upp ditt arbete. Det ingår i ansvaret att analysera vilka aktiviteter, tjänster och produkter som passar bäst in hos varje förmedlare utifrån dennes verklighet. Således handlar tjänsten mycket om att lyssna in.

Alla aktiviteter är kopplade till utsatt plan inom Movestic och utifrån den har du fritt handlingsutrymme.

Kulturen i gruppen och inom Movestic är en kombination av energi, entreprenörskap och driv tillsammans med struktur, kontroll och ordning. Vikten av att ta ansvar och att färdigställa och göra klart präglar organisationen.Utbildning/bakgrund

Det är positivt om du har akademisk examen och IFU diplom eller motsvarande utbildning men det är inget krav.

Du har några års erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter från liv-och pensionsförsäkringsbolag eller från en försäkringsförmedlare och har där uppvisat mycket goda försäljnings och lönsamhetsresultat.

Du kan också ha arbetat som säljare inom bank, fond eller finans.

Det är viktigt att du har gedigen erfarenhet av att genomföra affärer på Stockholmsmarknaden.

Du har i tidigare anställningar uppvisat klassiska försäljningsegenskaper som driv, energi och aktivitet. Det är också viktigt att du kan ta till dig mål och planera ditt arbete tillsammans med din chef.

Personliga egenskaper

Du är övertygande och kan påverka andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende.

Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Du anpassar dig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar.

Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press liksom förblir lugn och stabil och behärskar situationen.

Du motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen, visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.