Tjänsten är tillsatt

Willis söker chef till avdelningen Corporate i Stockholm


Willis är ett av världens ledande företag inom Risk Management och Försäkringsförmedling med huvudkontor i London. Globalt är vi ca 17 000 anställda och finns representerade i 120 länder. I Sverige är vi 125 medarbetare med kontor i Stockholm (HK), Göteborg, Malmö och Karlstad. Våra kunder finns inom såväl svenska och internationella företag som offentlig sektor. Besök gärna vår hemsida www.willis.se eller www.willis.com för ytterligare information om oss.


Arbetsuppgifter

Inom Willis Sverige pågår ett större förändringsprojekt. Förändringarna genomsyrar hela verksamheten och innebär bl.a. ett större fokus på vår säljprocess.

En viktig kugge i förändringsarbetet är naturligtvis våra chefer som skall säkerställa att alla medarbetare har ett gemensamt mål och ser sin roll i helheten.

Avdelningen Corporate i Stockholm arbetar med kunder inom vårt middle market segment, vilket omfattar privat och offentlig verksamhet upp till en viss storlek och komplexitet.
Avdelningen har idag av 17 medarbetare bestående av Account Managers, Account Handlers och Sales Associates.

Din roll som Chef för avdelningen blir att ha budget- och personalansvar, som innebär upprättande av affärsplan på kort och lång sikt för avdelningen, resursplanering, uppföljning och personalledning i det dagliga arbetet.

Du kommer också att vara direkt involverad i affärsarbetet och bistå med ditt kunnande i
offerter och kundmöten. Rollen innebär även samarbete med vårt huvudkontor i London i vissa
frågor samt deltagande i produktutveckling. Du rapporterar till VD.

Till rätt person erbjuder vi ett spännande, stimulerande, omväxlande och krävande arbete i ett
konsultföretag. Tempot är ofta högt och utvecklingsmöjligheterna är stora både inom och utanför Sverige. Vi sitter i moderna lokaler i centrala Stockholm.


Utbildning/bakgrund

Det är meriterande med en akademisk examen i ekonomi, juridik eller teknik. Du skall förutom språkkunskaper i svenska behärska engelska mycket väl både i tal och
skrift.

Du arbetar som ledare idag och har ledarerfarenhet sedan tidigare som sträcker sig minst tre år tillbaka i tiden. Du brinner för ledarskap och är genuint intresserad av att utvecklas och växa inom området.

Du har arbetat som ledare inom försäkringsbranschen, antingen i ett försäkringsbolag eller inom förmedlarmarknaden. Det är positivt om du har en förståelse för konsultverksamhet och har du en bakgrund inom gruppförsäkring är det ett plus.

För att lyckas i tjänsten skall du lockas och drivas av middle market segmentet och dess utvecklingspotential.

Vi letar efter en person som gjort ett ordentligt avtryck i branschen på ett positivt sätt, vars namn nämns med respekt och förknippas med proffsighet och kvalitet.


Personliga egenskaper

Du är en skicklig ledare och har förmågan att motivera dina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften.

En hög grad av affärsmässighet är centralt för att lyckas, således förstår och tillämpar du affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Du är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter samt har en förmåga att arbeta ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och stabil, behärskar situationen.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.