Tjänsten är tillsatt

Skandia söker Aktuarie till Chefaktuariefunktionen


Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Idag är vi en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda. Läs mer på www.skandia.se.Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i Chefaktuariefunktionen som är en del av Skandia risk.

Chefaktuariefunktionen består idag av nio medarbetare som ansvarar för reservberäkningar, aktuariella analyser och utredningar samt rapportering till styrelse och ledning.

Funktionen har till främsta uppgift att säkerställa att de aktuariella beräkningarna och utredningarna inom Skandia Liv-koncernen kvalitativt uppfyller externa och interna aktuariella regelverk.

Bland arbetsuppgifterna ingår:

• Att säkerställa att Skandia Liv möter upp till de ökade kraven på transparens kring skälighet och kontribution, samt uppföljning av att dessa principer efterlevs.
• Att självständigt utföra detaljerade aktuariella analyser.
• Att delta i aktuarierelaterade projekt t.ex. solvens II eller motsvarande.
• Att bistå de ansvariga aktuarierna med att;
o ta fram interna riktlinjer, samt att kontrollera att de implementeras på ett effektivt sätt, och
o kontrollera att aktuariella processer och instruktioner fortlöpande efterlevs i det dagliga arbetet.
• Att bidra till att göra Chefaktuariefunktionen till en värdeskapande funktion för andra verksamhetsområden inom koncernen t.ex. genom utbildning eller liknande.Utbildning/bakgrund

Du har aktuarieutbildning eller motsvarande akademisk utbildning.

Det är en fördel men inte ett krav att du är diplomerad aktuarie.

Du har minst fem års erfarenhet som aktuarie inom livförsäkring och förståelse för frågor kring skälighet och kontribution samt vana av avancerat aktuariellt utredningsarbete.

Kunskaper inom Market Consistent Embedded Value och Solvens II är meriterande.
Personliga egenskaper

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar liksom gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du är observant på mål och fastställd kvalitet och ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du är kreativ och kan presentera nya och annorlunda lösningar på arbetsrelaterade problem liksom har förmågan att hitta nya angrepssätt och är inte bunden av traditionella utgångspunkter.

Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press och förblir lugn och stabil.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.