Tjänsten är tillsatt

Movestic Livförsäkring söker branschens vassaste Marknadsstöd till Mäklardisken


Vi fortsätter ​att tillfredsställa och inspirera, nu som etablerad utma​nare ​​
Movestic startade verksamheten under namnet Moderna Fö​rsäkringar Liv 2002. Då ingick vi i Kinnevikkoncernen vilket starkt präglade hur vi arbetade. I sann entreprenörsanda startade vi i liten skala och sålde sparandeförsäkringar via några utvalda försäkringsförmedlare. Vi kunde snart konstatera att vårt erbjudande var uppskattat och verksamheten etablerades snabbt på bred front.

Vår förmåga att ifrågasätta etablerade sanningar och ta fram innovativa lösningar gjorde oss till en uppstickare i en konservativ och traditionstyngd bransch. Något som värdesattes av både kunder och försäkringsförmedlare samtidigt som det irriterade våra konkurrenter. I och med förvärvet av Aspis Liv 2010 kompletterade vi vårt sparerbjudande med försäkringar som ger skydd vid olycka, sjukdom, behov av vård och bortgång.

Idag fortsätter vi att utmana och inspirera, men nu som en etablerad aktör. Vi ägs av Chesnara plc, ett brittiskt bolag noterat på London Stock Exchange.


Arbetsuppgifter

I rollen som marknadsstöd ansvarar du för inkommande samtal och agerar VIP stöd åt våra viktigaste mäklare/mäklarassistenter och kunder. Vanligt förekommande frågor kan gälla bolagets produkter, viss försäljning samt att ta fram speciallösningar till våra kunder. En hel del frågor rör även ändringar, utbetalningar samt återköp mm.

I tjänsten ingår även en del administration samt korrespondens via mail. I tjänsten drivs du av att leverera korrekt information till våra kunder inom utsatt tid i kombination med en förstklassig service. Vidare kommer du att även att medverka vid kundmöten tillsammans med bolagets förmedlarkontakter och på så sätt arbeta nära vår affär.

Du kommer att ingå i en grupp som består av 8 medarbetare med utpräglad serviceanda och ett kommunikativt sätt.


Utbildning/bakgrund

Akademisk examen är positivt, men inget krav.
Har du ett Livdiplom sedan tidigare är detta meriterande men inget krav.

Att du har tidigare erfarenhet av fondförsäkring ser vi som en självklarhet för att du ska passa hos oss.

Du har din plattform i en organisation som kännetecknas av driv, energi och kvalitet. Det kan antingen vara från försäkringsbolag, bank/finans eller från försäkringsförmedlarbolag. Här har du arbetat med motsvarande arbetsuppgifter.


Personliga egenskaper

Vi letar efter personer som har har en stark personlighet och är utvecklingsbara genom att kunna göra en skillnad för Movestic på längre sikt. Detta innebär att vi ser följande personliga egenskaper som avgörande:

Muntlig kommunikation: Talar självsäkert och obehindrat och har förmågan att fånga andras uppmärksamhet när du talar.

Kundfokus: Prioriterar kunderna och är angelägen om att de är nöjda. Arbetar hårt för att tillfredsställa kundernas behov och ser om deras intressen.

Emotionellt stabil: Är lugn under tidspress. Reagerar bra på förändringar och är positiv trots bakslag. Ser svårigheter i sitt rätta perspektiv.

Problemlösningsförmåga: Identifierar potentiella problem och orsaken till dem. Skapar praktiska lösningar och gör rationella bedömningar.

Kvalitetsmedveten: Tillhandahåller kvalitetsservice. Upprätthåller en hög professionell standard och får arbetet rätt vi första tillfället.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.