Tjänsten är tillsatt

Stena söker Claims Manager Marine Insurance


Stena är en internationell koncern som ingår i Stena Sfären med ca
20 000 anställda runtom i världen. Sfären verkar inom affärsområdena återvinning, färjetrafik, offshore, rederi, fastigheter, finans och nya investeringar. Omsättningen 2011 uppgick till 54 miljarder SEK. Vill du veta mer gå gärna in på www.stena.com

Assuransavdelningen arbetar för alla bolag i Stena AB koncernen och handlägger/ upphandlar marina och non-marina försäkringar, utför kontraktskrivning, skaderegelring och juridiska spörsmål


Arbetsuppgifter

Du kommer att ansvara för all hantering och reglering av kaskoskador inom Stena. Du kommer att vara länken mellan Stena och försäkringsbolagen. Arbetet innebär att genomföra bedömningar av skador, handläggning och uppföljning.

Avgörande för att lyckas i rollen som Claims Manager är att driva ärenden framåt och att agera proaktivt och effektivt.

Tjänsten är placerad inom Stenas försäkringsavdelning som är ansvarig för samtliga försäkringar inom Stena AB-gruppen.


Utbildning/bakgrund

Vi söker Dig som är sjöingenjör/sjökapten, eller motsvarande. Du talar och skriver engelska obehindrat.

Du är en erfaren skadereglerare och arbetar idag inom försäkringsbranschen med skadereglering/underwriting av marina försäkringar, antingen i ett försäkringsbolag eller konsultbolag.


Personliga egenskaper

Vi söker dig som är kreativt lagd och presenterar nya och annorlunda lösningar. Du är bra på att hitta nya angreppssätt och är inte bunden av traditionella synsätt. Du uttrycker dig klart och tydligt såval i tal som i skrift.

Att kunna samarbeta och ha förståelse för olika nationaliteter är också viktigt liksom att ha ett högt engagemang.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.