Tjänsten är tillsatt

Aon Global Risk Consulting söker Aktuarie


Aon Global Risk Consulting är ett dotterbolag till den världsomspännande koncernen Aon med huvudkontor i London. Bolaget har 27 medarbetare och vi är experter på förvaltning och utveckling av mindre försäkringsbolag, däribland captives som via outsourcing förlägger sin verksamhet till oss.


Arbetsuppgifter

Aktuarie- och analystjänsterna som erbjuds av AGRC i Stockholm sträcker sig bland annat över; Solvens II analyser, rollen som ansvarig aktuarie för captives, skadereservsättning, optimering av försäkringsportföljer och premiesättning.
Som Senior Aktuarie har du ansvar för både projektledning och kundhantering så väl som att leverera teknisk support till de junioraktuarier som ingår i den gemensamma, europeiska aktuariegruppen.
Meriterande är erfarenhet av prissättning och arbete med Solvens II.


Utbildning/bakgrund

Du ska ha en gedigen utbildningsbakgrund inom aktuariell teori eller
statistik.


Företräde ges till kandidater med erfarenhet av sakförsäkring och/eller konsultverksamhet. Avancerad analys- och kalkyleringsförmåga är viktig så väl som förståelsen
av risk management och försäkring.

För att kunna fylla denna roll krävs att du är kvalificerad
eller nästan kvalificerad aktuarie med minst tre års sakförsäkringserfarenhet.

Du bör vara skicklig på att uttrycka dig både skriftligt och muntligt till externa och interna parter.

Flytande svenska och engelska är ett måste eftersom positionen kräver kontakt med både svenska och internationella kunder samt innehåller även ett omfattande samarbete mellan AGRCs kontor runt omkring i Europa.

Du lockas av utmaningen att leverera värdefulla råd på
kort varsel till högt uppsatta beslutsfattare


Personliga egenskaper

Kandidaten har en socialt stark förmåga med känsla för integritet.

Kandidaten är handlingsinriktad, är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Kandidaten är driven vad gäller problemlösning och analys. Kandidaten har ett lösningsorienterat synsätt.

Kandidaten motiverar sig att arbeta hårt för att nå uppsatta mål. Kandidaten visar stor entusiasm.

Kandidaten är en skicklig kommunikatör, såväl muntligt som skriftligt.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.