Tjänsten är tillsatt

Skadereglerare till Gjensidige


Med våra samlade erfarenheter från den nordiska försäkringsbranschen erbjuder vi traditionella försäkringar till privatpersoner och företagare. Med Gjensidige i Norge har vi en stabil plattform att stå på när vi etablerar varumärket Gjensidige i Sverige. I Norge är vi det största sakförsäkringsbolaget med anor sedan 1850-talet. Gedigen erfarenhet av traditionella försäkringsprodukter kombinerat med ett modernt sätt att driva och utveckla ett försäkringsbolag. För att kunna ge förstklassig service i alla led och utveckla Gjensidige till en mycket konkurrenskraftig och kundfokuserad aktör kommer vi under de närmaste åren att kraftigt expandera och utöka vår verksamhet.


Arbetsuppgifter

Befattningen är en ersättningsrekrytering och Gjensidige behöver en person som kan driva en stor och komplex skadeprocess på ett strukturerat och effektivt sätt.

Befattningen innebär skadereglering av storskador och övriga komplexa skador inom egendom. Du skall även agera stöd för övriga skadereglerare gällande den här typen av skador. Enheten handlägger skador inom både privat och företag, men storskador är mestadels företagsskador.

Gruppen består av 4 personer och du kommer att rapportera till gruppchefen, som även ansvarar för ansvarsskador. Totalt innehåller grupperingarna egendom och ansvar 7 skadereglerare.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt med en akademisk examen men det är inget krav.

Du har en gedigen erfarenhet av skadereglering inom egendom/ansvar företag i minst 5 år. Det är positivt om du har erfarenhet av storskador och komplexa byggskador, men det är inget krav.


Personliga egenskaper

Du har ett strukturerat och systematiskt arbetssätt, organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Du är genuint intresserad av ditt sakområde, förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad.

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar. Du har en utmärkt förmåga att uttrycka sig skriftligt. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Du har ett högt engagemang och motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och är beredd att anta krävande utmaningar.

En ytterst viktigt egenskap för att lyckas i tjänsten är proaktivitet.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.