Tjänsten är tillsatt

Chef Sälj & Affärsutveckling till Dina Försäkring AB


Dina Försäkring AB (Dina AB) är ett återförsäkrings- och servicebolag till trettiotal lokalt verksamma försäkringsbolag (Dina-bolag) som samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. Dina AB bistår de lokala bolagen med specialistkompetens inom bland annat marknadsföring, IT, produktutveckling och juridik. Med hjälp av Dina AB kan varje Dina-bolag tillhandahålla fullständiga försäkringar och ge sina kunder en komplett försäkrings- och skadeservice.

Dina Försäkringars verksamhet är rikstäckande med Dina-bolag som har kontor på nära hundra platser runt om i landet. Dina-bolagen försäkrar privatpersoner, djur, lantbrukare samt små och medelstora företag. Premievolymen uppgår till drygt 1,6 miljarder kronor. Dina Försäkringar är idag landets sjätte största försäkringsgivare inom sakförsäkringar och har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer om oss på www.dina.se.


Arbetsuppgifter

Rollen som chef för sälj och affärsutveckling är ny och innebär att du själv kommer att kunna påverka utvecklingen av dessa funktioner vilka utgör hjärtat inom Dina federationen.

Ditt ansvar är att leda en specialistorganisation som på ägarbolagens uppdrag säljer och servar försäkringsförmedlarna, konsument och lantbruk. Du affärsutvecklar hela produktsortimentet.

Avdelningen har ett stort uppdrag i att ständigt utveckla kompetensen inom affärsutvecklingen inom hela federationen.

Du har strategiskt ansvar för avdelningarna motor, mäklardisk, produkt, underwriting statistik/affärsanalys och systemägare.

Befattningen ingår i ledningsgruppen och rapporterar till Vd.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen inom ekonomi eller juridik alternativt motsvarande teoretisk bakgrund.

För att lyckas i positionen är det avgörande att du är en modern och kommunikativ ledare med strategisk höjd och förmåga att agera långsiktigt. Du är skicklig på att bidra till ett öppet klimat med fokus på leverans.

Du har din bakgrund bland annat som ledare inom försäkringbranschen. Vi ser gärna att du har prövat olika roller och kulturer under din karriär.

Du kommer att vara ansvarig för de krav som kommer in från bolagen inom federationen. Nyckeln för att lyckas är att du har förmågan att agera snabbt med precision för att på så sätt skapa tillgänglighet för bolagen i dessa frågor.


Personliga egenskaper

Du är en erfaren ledare och motiverar dina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften.

I befattningen är det centralt med en god kommunikativ förmåga, såväl muntlig och skriftlig.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Du är handlingsinriktad och är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och stabil, behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.