Tjänsten är tillsatt

Chefaktuarie för Dina-federationens lokala försäkringsbolag


Dina Försäkring AB (Dina AB) är ett återförsäkrings- och servicebolag till trettiotal lokalt verksamma försäkringsbolag (Dina-bolag) som samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. Dina AB bistår de lokala bolagen med specialistkompetens inom bland annat marknadsföring, IT, produktutveckling och juridik. Med hjälp av Dina AB kan varje Dina-bolag tillhandahålla fullständiga försäkringar och ge sina kunder en komplett försäkrings- och skadeservice.

Dina Försäkringars verksamhet är rikstäckande med Dina-bolag som har kontor på nära hundra platser runt om i landet. Dina-bolagen försäkrar privatpersoner, djur, lantbrukare samt små och medelstora företag. Premievolymen uppgår till drygt 1,6 miljarder kronor. Dina Försäkringar är idag landets sjätte största försäkringsgivare inom sakförsäkringar och har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer om oss på www.dina.se.


Arbetsuppgifter

Som ansvarig för alla lokala försäkringsbolag i Dina-federationen arbetar du brett med många olika frågor inom en rad områden. Arbetsuppgifterna omfattar:
- Reservsättning
- Prissättning
- Återförsäkring
- Intern och extern rapportering
- Solvens II

Du kommer att ingå i en grupp bestående av tre aktuarier och rapporterar till VD/ledning i respektive lokalt försäkringsbolag.

Tjänsten är placerad i Stockholm men det ingår visst resande i tjänsten då ansvaret omfattar försäkringsbolagen i federationen.


Utbildning/bakgrund

Du har aktuarieutbildning eller motsvarande akademisk examen. Det är önskvärt att du är diplomerad aktuarie.

Du har minst sju års erfarenhet av arbete som aktuarie.
Du kan ha arbetat i försäkringsverksamhet, konsultverksamhet med inriktning försäkring, revisionsbyrå eller på Finansinspektionen.

Det är meriterande med några års erfarenhet av skadeförsäkringsverksamhet. Du ska ha goda kunskaper i programmering, gärna i programspråket SAS samt behärska engelska väl.


Personliga egenskaper

Du organiserar resurser och planerar aktiviteter liksom sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Du påverkar andra människors åsikter på ett ätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende.

Du analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du är beredd att fatta beslut, tar initiativ och sätter igång aktiviteter. Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press och förblir lugn och stabil samt behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 070-593 87 66 eller Karin Van Egeraat, tel 070-4928998