Tjänsten är tillsatt

Construction Practice Leader till JLT Risk Solutions AB


JLT är en specialiserad försäkringsmäklare som tillhandahåller kvalificerad rådgivning och marknadsexekvering för att uppnå rätt försäkringsskydd till rätt premie för sina uppdragsgivare. JLT är oberoende och verksamheten bygger på spetskunskap, kvalitet och affärsmannaskap hos medarbetarna. JLT är en dynamisk och internationell organisation med verksamhet i samtliga världsdelar.


Arbetsuppgifter

Befattningen som Construction Practice Leader innebär att du arbetar som försäkringsmäklare och rådgivare inom entreprenad- och egendomsförsäkring och därtill relaterade områden.

Tillsammans med ett team av medarbetare ansvarar du för att strukturera ett adekvat försäkringsskydd , förhandlar med aktuella försäkringsgivare, analyserar offerter, avtal och villkor etc. samt effektuerar försäkringsskyddet för uppdragsgivarens räkning. Efter slutförd placering är du kontaktperson för löpande frågor kring försäkringsskyddet och skador.

Du skall både utveckla och förvalta en befintlig affär samt producera nya uppdragsgivare och skall därför ha en hög grad av egen drivkraft. Egen initiativförmåga är avgörande för att lyckas i befattningen.


Utbildning/bakgrund

Du är ingenjör, jurist eller ekonom. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är en förutsättning.

Du kan ha arbetet som underwriter med inriktning på entreprenad och/eller egendom för att sedan specialiserat dig som mäklare inom entreprenad- och egendomsförsäkring och verkat i den befattningen under 3-5 år.

En bakgrund som mäklare inom egendom med fokus på komplexare risker, där du också arbetet med entreprenad är också intressant.

Det kan också vara intressant med en person som arbetar som underwriter inom området idag och som har rätt personlig profil.

I tidigare befattningar har du uppvisat en hög grad av affärsmannaskap. En förutsättning är att du förstår tjänsteförsäljning och kan marknadsföra din egen och arbetsgivarens kompetens och mervärde och att leverans av tjänsten sker professionellt och med hög servicenivå.

Om du har ett väl utvecklat kontaktnät inom området är det positivt.

JLT:s företagskultur är öppen och rättfram och i stort i avsaknad av sedvanlig hierarki. I gengäld förutsätter bolaget högsta kvalitetsnivå och professionalism i alla led av sina medarbetare. Således behöver du uppvisa mognad och ett stort mått av personligt ansvarstagande.


Personliga egenskaper

Du är bevandrad inom området med ambitionerna att bli en ledande expert. Du förstår såväl de risktekniska som de försäkringstekniska aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde. Du har förmågan och intresset att analysera komplicerade entreprenad- och försäkringsavtal.

Du är observant på mål och fastställd kvalitet och ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du är affärsmässig och förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer samt fokuserar på kostnader, vinst, nya affärsmöjligheter och marknader etc.

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.