Tjänsten är tillsatt

Administrativ Gruppchef till Mäklardisken


Vi fortsätter ​att tillfredsställa och inspirera, nu som etablerad utma​nare ​​
Movestic startade verksamheten under namnet Moderna Fö​rsäkringar Liv 2002. Då ingick vi i Kinnevikkoncernen vilket starkt präglade hur vi arbetade. I sann entreprenörsanda startade vi i liten skala och sålde sparandeförsäkringar via några utvalda försäkringsförmedlare. Vi kunde snart konstatera att vårt erbjudande var uppskattat och verksamheten etablerades snabbt på bred front.

Vår förmåga att ifrågasätta etablerade sanningar och ta fram innovativa lösningar gjorde oss till en uppstickare i en konservativ och traditionstyngd bransch. Något som värdesattes av både kunder och försäkringsförmedlare samtidigt som det irriterade våra konkurrenter. I och med förvärvet av Aspis Liv 2010 kompletterade vi vårt sparerbjudande med försäkringar som ger skydd vid olycka, sjukdom, behov av vård och bortgång.

Idag fortsätter vi att utmana och inspirera, men nu som en etablerad aktör. Vi ägs av Chesnara plc, ett brittiskt bolag noterat på London Stock Exchange.


Arbetsuppgifter

Du skall leda och fördela arbetet på Bolagets administrativa enhet. Tjänsten innebär personal ansvar för 14 personer. Rollen innebär att du kommer att kombinera chefskapet med att arbeta operativt i administrationen vilket rör frågor som ändringar, utbetalningar samt återköp mm.

Du skall även vara behjälplig med telefon och mejl korrespondens direkt mot Movestics kunder. Viktigt är att du drivs av att leverera korrekt information inom utsatt tid med hög kvalitet och service. Vidare kommer du att medverka vid kundmöten tillsammans med bolagets förmedlarkontakter.


Utbildning/bakgrund

Ett krav är att du har ett Liv diplom eller motsvarande, har erfarenhet av fond och riskförsäkringar. Akademisk utbildning är positivt men inget krav.
Du kommer från en organisation som kännetecknas av driv, energi och kvalitet. Det kan antingen vara från försäkringsbolag, bank eller försäkringsförmedlarbolag.

Har minst 2 års erfarenhet av praktiskt ledarskap i liknande tjänst.


Personliga egenskaper

I ledarskapet motiverar du dina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften. Organiserar resurser och planerar aktiviteter. Du är framsynt och sätter upp tidsramar samt följer upp planer. Är observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls. Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter. Anpassar dig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar.


Ytterligare upplysningar erhålles av Karin Van Egeraat på Qsearch, tel 0704 92 89 98.