Tjänsten är tillsatt

Produktansvarig Företagsmotor


Vardia Försäkring är en del av Scandinavian Insurance Group (SIG) - en skandinavisk försäkringskoncern med rötterna i Norge som erbjuder försäkringar för privatpersoner och företag. Vi är totalt ca 260 anställda, varav 130 i den svenska verksamheten. Vi har en gedigen erfarenhet av att driva försäkringsverksamhet där vi förenar stark tillväxt med god lönsamhet. I Sverige har vi på kort tid byggt upp en ansenlig privatförsäkringsportfölj genom vår egen distributionskraft.
Nästa steg är att utveckla en företagsportfölj med inriktning på små- och medelstora företag. Vi kommer att göra det genom ett nära samarbete med mäklare och partners. Vardias affärskoncept bygger på en långt driven kundsegmentering, stark distribution, flexibilitet och ett starkt fokus på kunders och partners behov.


Arbetsuppgifter

Tjänsten som Produktansvarig Företagsmotor på Vardia innebär att du utvecklar produkter och tariffer inom företagsmotor.

Du ingår i en grupp nyckelpersoner som aktivt arbetar med att skapa en snabb och lönsam premietillväxt hos Vardia, bland annat genom att etablera nya konkurrenskraftiga distributions- och produktkoncept.

Företagssatsningen är inriktad mot små och medelstora företag samt är präglad av nytänkande och lyhördhet för marknadens behov.

Vardia är en central del i Scandinavian Insurance Group, varför utvecklingsarbetet kommer att ske i en nordisk kontext. Du kommer att arbeta nära moderbolaget i Norge.

Du ser fram emot att få arbeta och utvecklas i en liten organisation präglad av en stark entreprenörsanda.Utbildning/bakgrund

Relevant försäkringsutbildning.

Du har gedigna produkt- och tariffkunskaper inom området liksom att du har arbetat med produktutveckling och prissättning inom företagsmotor under 3 år eller mer.

Utöver produkt- och tariffkompetensen krävs en god förmåga att implementera och distribuera produkterna via våra IT-system.

Meriterande är om du har arbetat med att bygga och utveckla verksamhet och trivs i en organisation präglad av entreprenörsanda.


Personliga egenskaper

Har en god förståelse för de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet samt håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du har en utpräglad analytisk förmåga.

Motiveras av nya affärsmöjligheter samt tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer.

Som person är du kreativ, gillar att presentera nya och annorlunda lösningar på arbetsrelaterade problem liksom hittar nya angreppssätt och är inte bunden av traditionella utgångspunkter.

Du är handlingskraftig och motiveras av att nå uppsatta mål.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck, tel 070 772 77 11 eller Karin Van Egeraat Telnr: 0704-928998 på Qsearch AB.